بايگانی
آخرين نظرات …

  جایگاه دین

  جایگاه دین

  دین پژوهی ، سیدعبدالباقی اسحاقی ، اصلاح ۵۴ ، یکشنبه ۲۶/۹/۱۳۸۵ .

  جوان و دین . بخش اول : جایگاه دین .

  انسان پدیده ای ترکیب شده از دو عنصر اصلی به نام « روح » و « جسم » است .  پروردگار متعال برای تحقق یک هدف مهم ، آدمی را با تدبیر ویژه ای آفرید . آن هدف عبارت است از :  کامل نمودن شخصیت انسان در مسیر حرکت به سوی جهان ابدی و قرار دادن او در میدان جاذبه ی تکاملی الهی .

  دین و تامین نیازها

  اینک اگر بشر بخواهد :

  ۱ ــ  به هدف پیش گفته ــ  یعنی: رشد و پیشرفت معنوی ــ  دست یافته و کامل شود .

  ۲ ــ  نیازهای روحی خود را هماهنگ با نیازهای جسمی، تامین کند .

  به راهنمایی یا همان ارشاد ، احتیاج دارد . این نیاز اساسی و بسیار مهم ، توسط « دین » برآورده می شود .

  فراتر از تجربه و درک عقلی

  نقش دین در زندگی انسان ها ، عرضه نمودن برنامه هایی است که منجر به تامین نیازهای او می گردد . نیازهایی که بدون آنها ، هرگز نمی توان به کمال معنوی و خدایی، دست یافت .

  دین ، انسان را با حقیقت هایی آشنا می کند که در طول زندگی به آنها نیازمند است . حقایقی که گاهی نه با عقل قابل درک است و نه با حدس و گمان می توان آنها را فرا گرفت و آموخت .

  برخی از رهنمودهای دین ، بسیار فراتر از تجربه یا درک عقلی است . اموری مانند جهان  آخرت و دنیای غیب، از این دسته اند . هر چند که لازم بودن پاداش برای کارهای خوب و مجازات برای کارهای بد ، یک اصلی عقلی است که همگان درستی آن را می پذیرند .

  تاثیر گذاری بر عقل

  نکته دوم در باره ی جایگاه دین ، تاثیرگذاری بر عقل است تا آدمی را وادار کند که به سوی پذیرش و انجام کارهای خاصی گام بردارد .  کسی نمی تواند نقش دین را در تشویق انسان به انجام دادن کارهای شایسته و پرهیز از کارهای ناپسند ، انکار نماید .

  هدیه دین به انسان

  دین برای زندگی انسان : نظم و ترتیب مخصوصی ایجاد می کند . زندگی اجتماعی و تحمل دشواری ها را آسان می نماید . با اعتقاد به وجود جهان آخرت ، ستم های ناشی از پیروی حق را قابل قبول می سازد. به ساماندهی و ایجاد اتحاد همگانی در جامعه ، می پردازد و سنت های شایسته را از نسلی به نسل دیگر، انتقال می دهد . ارزش های اخلاقی جامعه را تقویت نموده و حفظ می نماید. علاوه بر تامین نیازهای شخصی افراد ، به نیازهای گروهی و اجتماعی ــ  مانند : امنیت ، آزادی و عدالت ــ  پاسخ می دهد .  نتیجه همه ی این کارکردهای دین ،  تحقق معنویت در جامعه  می باشد .  

  یک نظر بگذارید