بايگانی
آخرين نظرات …

  بخش سیزدهم . دفتر رسمی ازدواج و مدارک لازم برای ثبت ازدواج

  بخش سیزدهم .  دفتر رسمی ازدواج و مدارک لازم برای ثبت ازدواج

  سید عبدالباقی اسحاقی . سردفتر رسمی ازدواج شماره ۲۰ رشت

  جهت ثبت رسمی ازدواج ــ  مانند کارهای دیگر از قبیل :  خرید و فروش خانه ، ماشین و… ــ  به تهیه مدارکی نیاز است که باید متقاضیان ازدواج ، آن ها را فراهم ساخته و به منشی دفترخانه ارایه دهند تا دو کار برایشان صورت گیرد :

  ۱ــ  صدور « معرفی نامه آزمایشگاه » توسط دفترخانه ، جهت انجام آزمایش های قبل از ازدواج .

  ۲ ـ  پس از دریافت جواب آزمایش و تکمیل شدن مدارک ، ازدواج به طور رسمی ، ثبت گردد .

  مدارک مورد نیاز

  مدارک مورد نیاز عبارتند از :

  ۱ ــ  اصل شناسنامه عروس و داماد .

  ۲ ــ دو برگ فتوکپی از صفحه اول شناسنامه های عروس و داماد(مجموعا ۴ برگ) .

  ۲ــ۱ــ  در صورتی که عروس یا داماد یا هردو ، نسبت به ازدواج دوم اقدام می کنند ، فتوکپی صفحه دوم شناسنامه آن ها نیز دریافت می گردد .

  ۲ــ۲ــ  برای ثبت ازدواج دوم ، مدارکی مانند :  طلاق نامه رسمی  زوجین یا  گواهی فوت همسر قبلی ، باید به دفترخانه ، ارایه شود .

  ۳ ـ  دو قطعه عکس از عروس و دو قطعه از داماد(مجموعا ۴ قطعه) .

  ۴ ـ  یک برگ فتوکپی پشت و رو از کارت ملی عروس و یک برگ از داماد (مجموعا ۲ برگ) .

  ۵ ــ  اصل شناسنامه پدر عروس .

  ۵ ــ۱ــ  در ازدواج اول هر دختری ، اجازه پدر و  حضور وی در جلسه عقد و امضا کردن دفتر و عقدنامه ، حتما لازم است .

  ۵ــ۲ــ   شناسنامه پدر عروس به این دلیل خواسته می شود تا نسبت به زنده بودن او ، اطمینان حاصل شود .

  ۵ ــ۳ــ  در صورتی که پدر عروس ، از دنیا رفته باشد ، فتوکپی گواهی فوت وی ــ  که از سوی سازمان ثبت احوال شهر محل سکونت وی صادر شده باشد ــ  دریافت می شود .

  ۵ــ۴ ــ  در صورتی که پدر دختر ، مخالف ازدواج وی باشد ، او باید به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای « اجازه ازدواج » نموده و سپس آن را به « دفترخانه » ارایه نماید .

  ۵ــ۵ــ  در صورتی که پدر دختر ، دارای آدرس مشخص نبوده یا به هر علت دیگری ، حضورش در جلسه عقد ممکن نباشد ، باید « اجازه ازدواج » از دادگاه گرفته شده و به دفترخانه ، تحویل گردد .

  ۵ــ۶ــ  اگر پدر دختر زندانی باشد ، لازم است با اجازه دادگاه و هماهنگی های  قبلی ، منشی دفترخانه ، به « زندان » رفته و از وی ، امضاء بگیرد .

  ۶ ــ  داشتن جواب آزمایشگاه ، و تحویل آن به منشی .

  ۶ــ۱ــ  پاسخ آزمایشگاههای خصوصی ، برای ثبت رسمی ازدواج ، اعتبار ندارد .

  ۶ــ۲ــ  پاسخ آزمایشگاههای دولتی یک شهر ــ مانند تهران ، رشت و… ــ  برای دفترخانه رسمی ازدواج شهر دیگر ، معتبر نیست . مگر آن که خود دفترخانه محل ثبت ازدواج ، عروس و داماد را برای آزمایش  به آنجا ، معرفی کرده و جوابش را بخواهد .

  ۷ ــ  در روز ثبت عقد ، اصل شناسنامه عروس و داماد ، باید به منشی دفترخانه تحویل گردد . در غیر این صورت ، منشی و سردفتر ، حق ثبت آن را ندارد .

  ۸ ــ  پرداخت هزینه ثبت ازدواج .

  ۹ ــ  در صورتی که پسر یا دختر یا هر دو ، به سن قانونی نرسیده باشند ، حتما باید برای آن ها از « دادگاه ، « گواهی رشد » گرفته شده و به دفترخانه ، تحویل گردد .

  یک نظر بگذارید