بايگانی
آخرين نظرات …

    بخش بیست و هشتم . دفتر رسمی طلاق و مدارک لازم برای ثبت طلاق

    بخش بیست و هشتم . دفتر رسمی طلاق و مدارک لازم برای ثبت طلاق

    بخش دوم مباحث طلاق

    سید عبدالباقی اسحاقی . سردفتر رسمی ازدواج ۲۰ و ۳۱ طلاق رشت

     

    برای ثبت طلاق در دفترخانه رسمی طلاق ، به مدارک متعددی نیاز است که مراجعین محترم باید هنگام ثبت رسمی ، آن ها را به منشی دفتر ، ارایه نمایند .

    بنده ، جهت آسان سازی کار مشتریان گرامی ، مدارک یاد شده را در برگه ای نوشته و در اختیار آن ها قرار می دهم تا گرفتار مراجعات متعدد نشوند .

     

     

    دفتر رسمی طلاق شماره ۳۱ رشت

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    مدارک لازم برای ثبت رسمی طلاق

     

    ۱ ـ  اصل دادنامه صادره از سوی دادگاه .

    ۲ ـ  اصل عقدنامه زوجین یا رونوشت آن .

    ۳ ـ  اصل شناسنامه های زن و شوهر .

    ۴ ـ  دو سری فتوکپی از صفحات اول و دوم شناسنامه  زن و شوهر .

    ۵ ـ  یک برگ فتوکپی پشت و رو از کارت ملی  زن و شوهر .

    ۵ ـ  ارایه « قطعیت حکم طلاق » از دادگاه .

    ۷ ـ  ارایه « گواهی عدم بارداری زوجه » .

    ۸ ـ  پرداخت هزینه ثبت طلاق.

    ۹ ـ  معرفی سه نفر مرد ، از سوی زوجین ، به عنوان شهود طلاق . به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی .

     

     

     چند یادآوری مهم : 

     

     ۱ ــ  تسهیل در کار مشتریان

    ۱ــ۱ــ  در جریان ثبت طلاق ، در اصل به پنج مرد ــ سه نفر شاهد و دو نفر معرف ــ نیاز است که طرفین طلاق را بشناسند . ولی به سبب تسهیل در کار مراجعین ، سه نفر نیز می توانند به جای شهود و معرفین ، انجام وظیفه نمایند .

    ۱ــ۲ــ  هنوز در کشور ما ، شاهد شدن جهت ثبت طلاق ، عملی غیرجالب شمرده می شود و پیدا کردن یک شاهد قابل قبول(عادل) کاری سخت و دشوار است تا چه رسد به پنج نفر .

    ۲ ــ  گواهی عدم بارداری زوجه

    ۲ــ۱ــ  گواهی عدم بارداری زوجه ، به درخواست دادگاه از « پزشکی قانونی » صادر می گردد و دادگاه نیز فتوکپی آن را به همراه « حکم قطعیت طلاق » برای دفترخانه طلاق ، می فرستد .

    ۲ــ۲ــ  حال اگر دادگاه ، گواهی عدم بارداری زوجه  را برای دفترخانه نفرستد ، سردفتر رسمی طلاق ، باید ضمن نامه ای به پزشکی قانونی ، تقاضای گواهی عدم بارداری زوجه را بنماید و آن را ضمیمه مدارک پرونده طلاق فوق نماید .

    ۳ ــ  دریافت هزینه

    ۳ــ۱ــ  به دلیل بداخلاقی های رخ داده توسط برخی مراجعین با یکدیگر در جریان ثبت طلاق و خودداری از پرداخت هزینه و ایجاد دعوای مجدد میان دو خانوداه ، در دفترخانه بنده ، فقط بعد از دریافت کلیه مدارک یاد شده بالا و گرفتن هزینه ، برای ثبت طلاق ، وقت داده می شود .

    ۳ــ۲ــ  رفتارهای نامناسب بعد از طلاق ، از سوی بعضی مراجعین با یکدیگر ، اصلا ربطی به کار دفترخانه طلاق ندارد . زیرا تمامی آن صحبت ها در دادگاه مطرح شده و با صدور حکم طلاق پایان یافته و بازگویی مجدد آن در دفترخانه طلاق ، صرفا جهت عقده گشایی و سوزندان طرف مقابل در آخرین لحظه است ، که اصلا شیوه درستی نیست .

    بدین خاطر بنده ، اجازه نمی دهم که افراد حاضر در جلسه طلاق ، به بیان مطالب خارج از موضوع کار،  بپردازند . 

    یک نظر بگذارید