بايگانی
آخرين نظرات …

  بخش سی و سوم . دفتر رسمی طلاق و اعلام رضایت زوجه از ثبت طلاق

  بخش سی و سوم . دفتر رسمی طلاق و اعلام رضایت زوجه از ثبت طلاق

  بخش هفتم مباحث طلاق

  سید عبدالباقی اسحاقی . سردفتر رسمی ازدواج ۲۰ و طلاق ۳۱ رشت

   

  یکی از کارهایی که هنگام ثبت رسمی طلاق ، انجام می شود ، گرفتن « اعلام رضایت زوجه از ثبت طلاق » است .

  روش بنده در انجام کار یاد شده این است که برگه ای را براساس مطالب « دادنامه » تنظیم کرده و در اختیار زوجین قرار می دهم تا به طور دقیق مطالعه کنند و بعد از آن ، زوجه عین آن را با خط خود در « دفتر » و « طلاقنامه » بنویسد و امضا نماید تا بعد جای هیچ گونه اعتراض و… باقی نماند . البته پس از موارد یاد شده ، از هر دو نفر « اثر انگشت » هم گرفته می شود تا احتمال هرگونه ایجاد تردید در مراحل  ثبت و صحت اجرا  ، از بین برود .

   چند نمونه از رضایت نامه ها

  به عنوان مثال ، به  نمونه هایی از « رضایت نامه / اقرارنامه زوجه »  توجه فرمایید :

   

  نمونه ۱ :

   

  این جانب خانم …… ، در حضور شهود ، مهریه خود را به زوج آقای ……. ، در قبال طلاق بذل کردم . اختلاف مالی با زوج ندارم . زندگی مشترک را شروع نکرده ام . حامله نبوده و پاک می باشم . من صحت ثبت طلاق در دفترخانه طلاق ۳۱ رشت در تاریخ ……. را گواهی و از آن رضایت دارم .

                                                                                      نام و امضاء

   

  نمونه  ۲ : 

   

  این جانب خانم ….. ، در حضور شهود ، مهریه ، نفقه و نحله خود را به زوج آقای ……. ، در قبال طلاق بذل کردم . جهیزیه نزد زوج ندارم . اختلاف مالی با زوج ندارم . حامله نبوده و پاک می باشم . حضانت فرزندانم ــ …… ــ بر عهده زوج می باشد . من صحت ثبت طلاق در دفترخانه طلاق ۳۱ رشت در تاریخ …… را گواهی و از آن رضایت دارم . نام و امضاء

   

  نمونه ۳ :

   

  این جانب خانم ….. ، در حضور شهود ، کلیه حقوق مالی خود اعم از مهریه و نفقه معوقه و ایام عده و اجرت المثل ایام زندگی را به زوج آقای …… ، در قبال طلاق بذل کردم و بخشی از آن را به مبلغ …….. تومان نقدا دریافت نمودم ، مبلغ ……. تومان را به شکل دو فقره چک بانک …. به شماره های …..  و …..  دریافت کردم ، و مبلغ ….. تومان دیگر را که ودیعه مسکن اجاره ای بود ، نیز توافق شد که پس از دریافت آن از صاحب خانه ، از زوج دریافت نمایم . بنابراین اختلاف مالی با زوج ندارم . جهیزیه را در اختیار دارم . حامله نبوده و پاک می باشم . من با زوج توافق نمودم که حق حضانت فرزندم با او باشد . من صحت ثبت طلاق در دفترخانه طلاق ۳۱ رشت در تاریخ ….. را گواهی و از آن رضایت دارم . نام و امضاء

   

   

  نمونه ۴ :

   

  این جانب خانم …. ، در حضور شهود ، تعداد ….. سکه تمام بهار آزادی از کل مهریه و سایر حقوق خود را در قبال طلاق ، به زوج آقای ……. بذل کردم و با زوج توافق نمودم که تعداد …. قطعه سکه به مبلغ …. میلیون تومان ، به شکل ماهیانه ….. هزار تومان ، در سر رسید بیست و نهم هر ماه از تاریخ …… به حساب قرض الحسنه شماره …… بانک ….. شهر ….. واریز نماید که در صورت عدم پرداخت حتی یک قسط ، کل دین حال می شود . جهیزیه طلب ندارم . فرزند ندارم .

  من پاک می باشم و صحت ثبت طلاق در دفترخانه طلاق ۳۱ رشت در تاریخ ….. را گواهی و از آن رضایت دارم .  نام و امضاء  

  یک نظر بگذارید