بايگانی
آخرين نظرات …

  دین

  دین

  دین پژوهی ، بخش اول ، سید عبدالباقی اسحاقی ، اصلاح ۲۴۲ ، دوشنبه ۲۶/۶/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

   

  انسان ، بیش از آن که پدیده ای جسمانی و مادی باشد ، موجودی روحانی است که کشش وی به سوی معنویت ، بسیار افزون تر از مقداری است که در تصور خودش می گنجد . زیرا آنچه که به انسانیت او معنا می دهد و در طول سال های زندگی ، شخصیتش را دچار تحول مثبت می نماید  ، معنویت است .

  معنویت ، امری است که تنها در سایه « دین » ، پای بندی به دستورات مذهبی و اجرای آن ها در زندگی خصوصی و عمومی ، حاصل می شود . معنویت ، فقط با سخن گفتن ، شعار دادن ، اظهار نظر ، سخنرانی و نوشتن مقالات و بیان دیدگاههای موافقان و مخالفان در باره دین ومسایل پیرامون آن ، حاصل نمی گردد . بنابراین آنچه که به ما معنویت می بخشد ، دینداری و عمل کردن به دستورات پیشوایان الهی است .

  تعریف دین

  بنابراین ابتدا به تعریف « دین » می پردازیم . دین ، کلمه ای عربی است که در ادبیات عرب ، معانی مختلفی برایش بیان شده که برخی از آن ها عبارتند از : اطاعت ، جزاء و…

  دین ، در معنای کاربردی خویش ، عبارت است از : اعتقاد به وجود آفریدگاری برای جهان و انسان و نیز دستورات عملی که متناسب با این عقیده ، وجود دارد .

  انسان ها در برابر اعتقاد به « دین » ، به دو گروه تقسیم می شوند : ۱ ــ بی دین . ۲ ــ با دین .

  بی دین ، فردی است که معتقد به خالقی برای جهان هستی نیست یا پیدایش آن را امری تصادفی می داند یا برای توجیه این مسئله ، به سایر توجیهات مادی روی می آورد .

  در نقطه مقابل ، با دین ، کسی است که معتقد به پروردگاری برای جهان می باشد . هر چند که ممکن است گاهی از نظر فکری و اعتقادی ، در برخی امور ، گرفتار انحرافات ، خرافات و بدعت هایی هم  باشد .

  دین های موجود در میان انسان ها به دو گروه تقسیم می شوند : ۱ ــ دین حق . ۲ ــ دین باطل .

  دین حق ، دینی است که دارای عقاید درست و شایسته بوده و پیروان خود را به سوی رفتارهای صحیح و خداپسندانه ، سوق دهد . در طرف مقابل ، به طور طبیعی ، دین ناحق قرار دارد .

  دین ، از دو بخش اصلی تشکیل می شود که عبارتند از : ۱ ــ اصول .  ۲ ــ  فروع .

  اصول دین ، عقیده یا عقایدی است که پایه و اساس مفاهیم دینی را تشکیل می دهد .

  فروع دین ، دستورات اجرایی و عملی است که از اصول ، سرچشمه گرفته و باید توسط پیرو دین یاد شده ، در زندگی اش پیاده گردد .

  پیدایش دین

  در باره پیدایش دین در زندگی انسان ، اختلافات زیادی میان دانشمندان تاریخ ادیان ، جامعه

  شناسی و مردم شناسی ، وجود دارد . اما بر اساس مدارک موجود در منابع اسلامی ــ که مورد نظر و استناد ما می باشد ــ تاریخ پیدایش دین ، با پدید آمدن آدمی ، همزمان است و حضرت آدم(ع) ، به عنوان اولین فرد انسان ، پیامبر خدا و پرچمدار توحید و یگانه پرستی بوده است .

  پاسخ به سه پرسش مهم

  دین ، به سه پرسش مهم پاسخ می دهد . این سئوال ها عبارتند از :

  ۱ ــ  آغازگر هستی کیست ؟ .     ۲ ــ  پایان زندگی چیست ؟ .       ۳ ــ  از چه راهی می توان بهترین زندگی را شناخت ؟

  سه اصل کلی

  دین ، دارای سه اصل کلی است که عبارتند از :

  ۱ ــ   اعتقاد به خدای یگانه .

  ۲ ــ   اعتقاد به زندگی ابدی برای همه انسان ها در جهان آخرت و دریافت پاداش یا مجازات به سبب کارهایی که در زندگی دنیایی انجام داده اند .

   ۳ ــ  اعتقاد به بعثت پیامبران از طرف خداوند متعال ، جهت هدایت افراد بشر برای حرکت به سوی کمال نهایی و دست یابی به سعادت دنیا و آخرت .

  در نتیجه ، ادیان الهی در سه عقیده با هم مشترک هستند که عبارتند از : توحید ، نبوت و معاد .

  اختلافات دین ها

  اختلافات موجود میان دین ها نیز از وجود اختلاف نظر در سه عقیده مشترک یاد شده ، پدید آمده است . به عنوان مثال اعتقاد مسیحیان به « پدر ، پسر ، روح القدس » موجب شده است که عقیده شان با « توحید » سازگار نباشد . هر چند که آنان به روش های مختلف در صدد توجیه آن هستند تا بگویند « سه گانه پرستی » با « یگانه پرستی » منافاتی ندارد !

  در مسئله نبوت هم دین اسلام معتقد به ویژگی های خاصی ــ مانند : پاکی از گناهان کوچک و بزرگ ، مصون بودن از هرگونه خطا ، اشتباه و فراموشی ، داشتن معجزه ، برخورداری از دانش غیبی و… ــ  برای پیامبران الهی است که ادیان دیگر ــ به سبب رخ دادن انحرافات متعدد در طول تاریخ ــ  چنین نکاتی را کمتر قبول دارند .

  یک نظر بگذارید