بايگانی
آخرين نظرات …

  آیا دین مانع پیشرفت انسان است ؟

   آیا دین مانع پیشرفت انسان است ؟

  مقاله ، سید مصطفی هجرتی ، اصلاح ۲۴۳ ، دوشنبه ۳/۸/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

   

   هدف از نگارش این مطلب ، نگاهی اجمالی به دو دیدگاه متفاوت در ارتباط با « دین » است .

  نگاه اول ، نگرش صرفا مادی به دنیای پیرامونی ما است . در این دیدگاه ، دین ، مانع و سدی در مسیر رسیدن به خواسته های نفسانی آدمی و تحقق پیشرفت ، معرفی می شود .

  بدین ترتیب ، اولین زاویه ، بین انسان و آموزه های دینی پدید می آید که در نهایت ، به « دین گریزی » و « دین هراسی » می انجامد . چنین برداشتی ، امروزه به شکل های مختلف ، در بسیاری از جوامع غربی ، در جریان است .

  نگاه دوم ، نگرش صحیح و مستدل از دین و دینداری است . چنین برخوردی ، مورد توجه آیات الهی ، کلام انبیاء و سخنان ائمه معصومین(ع) می باشد . در این دیدگاه ، دین ،  تنها راه رسیدن انسان به کمال و سعادت است .

  به عقیده ی شیخ کلینی(ره) صاحب کتاب مهم « اصول کافی » ــ در باب علم کتاب مذکور ــ ، دین مبین ، مجموعه ای از سه علم است که سایر علوم در ذیل آن ها ، گرد آمده اند :  

  اول آن ها ، علم پیدا کردن نسبت به اصول و مبانی اعتقادی است که به انسان ها می آموزد تا هر چیزی را با دلیل برهان و استدلال بپذیرند و به این ترتیب از انحرافات فکری و خرافات مصون بمانند و این بخش از علم ، باعث صحت عقل آدمی است .

  دوم ، علم اخلاق است که به انسان طریق درست مواجه شدن با مردم پیرامون ، را می آموزد و مانع از پدید آمدن بیماری های روحی و آفات روانی در انسان می شود و صحت کارکرد روح و روان آدمی را تضمین می نماید .

  سوم ، علم احکام است که به بیان امور حرام و حلال در زندگی شخصی و اجتماعی می پردازد . علم احکام ، موجب صحت جسم انسان است . زیرا هر واجبی از واجبات الهی ، منفعتی را برای جسم به ارمغان آورده است . در نقطه مقابل ، هر آنچه حرام شده ، آفتی را از جسم انسان دفع می نماید » .

  بنابراین مجموع دین ، از جانب پروردگار ، موجبات سلامت روح و جسم انسان را فراهم نموده تا انسان در دنیا و آخرت ، با عافیت و استواری مراتب کمال را بپیماید و به سعادت ، نایل گردد .

  بدیهی است که در دنیای امروز گرفتاری های بشر ، ریشه در بیماری های روحی و جسمی انسان یا یکی از این دو  دارد . در نتیجه ، دین ، نه تنها مانعی در مسیر زندگی موفق بشر نیست ، بلکه تنها راه داشتن یک زندگی سالم و موفق برای انسان ها ، پناه بردن به دین الهی است که مصداق عینی و آشکار آن ، دین مقدس اسلام می باشد .

  یک نظر بگذارید