بايگانی
آخرين نظرات …

  سیگاری های حرفه ای و خطر حملات قلبی

  سیگاری های حرفه ای و خطر حملات قلبی

  پزشکی ، دکتر محمدصادق ضیاذاکر  ،  اصلاح ۱۷۴ ، دوشنبه ۴/۳/۱۳۸۸ ، سال پنجم .

   

  نتایج بررسی های علمی نشان می دهد که استفاده دراز مدت از سیگار ، سبب افزایش میزان ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و افزایش میزان مرگ می گردد .

  تحقیقات سال های اخیر نشان داده که سیگاری های حرفه ای ، در معرض بیماری ها و حملات قلبی بیشتری نسبت به افراد غیرسیگاری قرار د ارند . به طوری که میزان مرگ در سیگاری ها ، ۵/۲ برابربیشتر ازغیرسیگاری ها بوده است  .

  همچنین در سیگاری های حرفه ائی ، خطر ابتلا به دیابت و سکته مغزی  نیز بیشتر است . طبق تعریف ، سیگاری قهار و یا حرفه ای به کسانی اطلاق می شود که بیش از ۲۰ نخ سیگار در روز مصرف کنند .

  از سال ۱۹۷۴ یک بررسی تحقیقی بر روی ۵۴۰۷۴ زن و مرد نروژی ، طی سه دهه انجام و پرسشنامه هایی به آنها داده شد . در پایان دوره ، ۱۳۱۰۳ مورد مرگ ثبت گردید .

  افراد فوت شده ۵۴ %  از میان مردان سیگاری و ۳۳% از میان زنان سیگاری بوده اند . مردان غیرسیگاری ، تنها ۱۸% و زنان غیرسیگاری ، فقط ۱۳% فوت شدگان را تشکیل می داده اند  .

  از نظر ابتلا به بیماری های قلبی در این گروه تحقیقاتی ، مردان سیگاری ۲۱% و زنان سیگاری ۱۱%  دچار حداقل یک حمله قلبی ، طی این مدت بوده اند . در حالی که حملات قلبی در مردان غیرسیگاری ۱۰%  و در زنان غیرسیگاری ۴%  بوده است .

  نتایج این بررسی ۳۰ ساله نشان داد  که : دو سوم مردان و نیمی از زنان سیگاری ، دچار مرگ و یا بیماری های قلبی و عروقی شده اند . در حالی که چنین وقایعی در افراد غیرسیگاری ، کم بوده است .

  با توجه به تفاوت فاحش مرگ و میر در سیگاری ها و غیرسیگاری ها ، می توان نتیجه گرفت که  سیگار بر روی سلامت و طول عمر افراد ، تاثیرات اسفباری دارد .   

  یک نظر بگذارید