بايگانی
آخرين نظرات …

  اثر درمان رفلاکس برآسم

  اثر درمان رفلاکس برآسم

  پزشکی ، دکتر محمدصادق ضیاذاکر ، اصلاح ۱۷۸ ، دوشنبه ۱/۴/۱۳۸۸ ، سال چهارم .

   

  رفلاکس معده ــ مری ، به حالتی گفته می شود که در آن به علت شلی (بی کفایتی  یا نارسایی) دریچه مری ، اسید و مواد موجود در معده به داخل مری ، برگشت پیدا می کند .

  در بیشتر موارد فرد مبتلا ، دچار سوزش سر دل خواهد شد . ولی تعداد قابل توجهی از مبتلایان می توانند علامت اختصاصی اشاره شده را نداشته باشند .

  اگر مقداری از اسید معده به فسمت فوقانی دستگاه تنفس وارد شود این اسید می تواند سبب تحریک اعصاب تنگ کننده راههای هوایی شده و از این طریق حمله آسم را  شروع کرده وعلایم آنرا بدتر نماید .

  رفلاکس مری در بیماران آسمی نسبت به دیگران بیشتر است و بر این اساس بعضی از پزشکان در طرح درمان آسم ، رفلاکس را هم درمان می کنند . آیا چنین طرح درمانی موثر است ؟ 

   بر اساس یک بررسی بالینی بر ر وی ۴۱۲ مرد و زن مبتلا به آسم ،‌ این افراد را به دو دسته تقسیم کردند . به یک گروهی داروی ضد رفلاکس ازومپرازول و به گروه دوم داروی کاذب (پلاسیبو) دادند .

  بررسی نتایج نشان داد که که هر چند مصرف داروی ضد رفلاکس در کنترل آسم درافرادی که  آسم و رفلاکس داشته اند ، تا حدودی موثر بوده ، ولی در مجموع اثر کنترلی داروی ضد رفلاکس برعلایم آسم در افراد مورد مطالعه ، اندک بوده است .

  از آنجایی که بر اساس بررسی اشاره شده  ، تجویز داروی ضد رفلاکس برای تمامی افراد مبتلا به آسم مقیده فایده نبوده و از طرف دیگر تجویز آن ،‌ به نوعی تحمیل هزینه اضافی و گران برای افراد آسمی خواهد بود .

  لذا توصیه می شود که داروی ضد رفلاکس را تنها برای بیماران آسمی که از علایم رفلاکس هم رنج می برند ، تجویز گردد . چرا که چنین دارویی در آسمی های فاقد رفلاکس ، اثری در بهبودی بیماری آسم شان ندارد . 

  یک نظر بگذارید