بايگانی
آخرين نظرات …

  نیکوکاری نسبت به دیگران

  نیکوکاری نسبت به دیگران

  نیازهای اصلی جوانان ، سید عبدالباقی اسحاقی ، بخش سی و یکم ، اصلاح ۱۸۰ ، دوشنبه ۱۵/۸/۱۳۸۹ ، سال چهارم .

   

  جوانی ، بهترین دوران نیکوکاری و یاری رسانی به دیگران است . جوان در این دوره ، روحی لطیف ،  دلی پاک  و ذهنی  خالی از زد و بندهای جاری در جامعه دارد .

  هیچ فردی را نمی توان یافت که به هر علتی ، محتاج به کمک و یاری دیگران نباشد . کمتر شخصی نیز یافت می شود که آن قدر فرومایه باشد که از کمک به دیگران دریغ کند .

  ما ، طی شبانه روز ، همگی وابسته و نیازمند به کمک یکدیگریم . اینها جلوه هایی از اهمیت روابط انسانی است . شما مطمئن باشید در برابر کمک به دیگران همیشه اجر و پاداشی وجود دارد .

  بر اساس روایات اسلامی ، پاداش ، همیشه مستقیما و فورا به شخص نیکوکار نمی رسد . ولی به هر حال ، فرد نیکی کننده  در جایی از کار خیری که انجام داده ، سود می برد . این اصل زندگی و کمک به خود و دیگران می باشد .

  اگر همواره منافع شخصی خود را مد نظر داشته باشید و از کمک به دیگران پرهیز کنید ، ممکن است برای مدت کوتاهی موفق باشید ، اما در دراز مدت ، نتیجه منفی اعمال خود را خواهید دید . در آن حالت نیز دیگر پشیمانی ، سودی ندارد .

  اگر در روابط انسانی ، تنها منافع خود را در نظر دارید ، موقعیت پرمخاطره ای برای خود ایجاد می کنید . شما باید بر اساس اصول منافع مشترک ، عمل کنید . چنانچه فردی در معامله ، به قیمت زیادن دیدن دیگری ، همه منافع را از آن خود بداند ، در این صورت چنین روابطی ، ادامه مطلوبی نخواهد داشت .

  در معاملات و دیگر امور ، همیشه سعی کنید طرف مقابل هم به نسبت شما بهره ببرد . اگر فردی سعی کند از شخص دیگری سوء استفاده کند ، روابط به سرعت از بین می رود . زیرا نیرنگ زدن به این و آن ، هرگز برای همیشه ، پنهان نمی داند و روزی برملا خواهد شد .

  برای ایجاد روابط  منصفانه ، لازم است هر دو طرف  با هم یکدل و یکرنگ بوده و موقعیت طرف مقابل را کاملا درک کنند . فقط در این صورت است که روابط  برای طرفین ، سودمند و مفید خواهد بود .

  یک نظر بگذارید