بايگانی
آخرين نظرات …

  حضرت علی(ع) و مسخ ارزش ها در آینده

  حضرت علی(ع) و مسخ ارزش ها در آینده     

  چشمه سار ولایت ، منصوره احسان بخش ، اصلاح ۱۸۱ ، دوشنبه ۲۲/۴/۱۳۸۹ ، سال چهارم .

   

  حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب(ع) در حکمت ۱۰۲ نهج البلاغه پیرامون مسخ ارزش ها در آینده ، می فرماید  :

  « روزگاری بر مردم خواهد آمد که محترم نشمارند جز سخن چین را ، و خوششان نیاید جز از بدکار هرزه ، و ناتوان نگردد جز عادل . در آن روزگار ، کمک به نیازمندان خسارت ، و پیوند با خویشان منت گذاری ، و عبادت نوعی برتری طلبی بر مردم است . در آن زمان ، حکومت با مشورت زنان و فرماندهی خردسالان و تدبیر خواجگان ، اداره می گردد . »

  نکته

  در این فرمایش مولای متقیان ، رازهای شگرفی نهفته است که باید قرن های دیگری نیز از زندگی بشر بگذرد تا به عمق این مفاهیم بلند و آسمانی برسد .

  پیام ها

  ۱ ــ  بشر در زندگی آینده خویش ، با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود .

  ۲ ــ  این مشکلات ، به سبب فاصله گرفتن انسان ها از رفتارهای شایسته ، ایجاد خواهد شد .

  ۳ ــ  در آن زمان ، مردم ، با اخلاق های ناپسند زیر زندگی خواهند کرد :

  ۳ــ۱ــ  طرفدار سخن چینان و دروغگویان هستند .

  ۳ــ۲ــ  از انسان بدکار و هرزه ، خوششان می آید .

  ۳ــ۳ــ  اشخاص عادل و سالم را ناتوان و کم عقل ، به حساب می آورند .

  ۳ــ۴ــ  کمک به نیازمندان را امری بیهوده و خسارت زدن به اموال خویش ، تصور می نمایند .

  ۳ــ۵ــ  رفت و آمد با افراد فامیل را با منت گذاری همراه می کنند .

  ۳ــ۶ــ  اگر اهل عبادت باشند ، می خواهند به وسیله آن ، در هر جایی اظهار برتری کنند .

  ۳ــ۷ــ  به زنان ، بیش از حد لازم بها می دهند و آنها را بر تمام امور زندگی خویش ، مسلط  می نمایند .

  ۳ــ۸ــ  اختیار اداره جامعه خود را به دست افراد کم سن و سال و بی تجربه می سپارند .

  چند پرسش :

  ۱ ــ  آیا فکر می کنید اکنون در زمان مورد نظر حضرت علی(ع) ، قرار نداریم ؟

  ۲ ــ  آیا فکر می کنید این همه  ستمکاری و ظلم  در سراسر جهان ، به خاطر چیست ؟

  ۳ ــ  آیا فکر نمی کنید که بشر امروز ، از خداوند و آموزه های دینی ، به شدت دور شده و با سرعت شگفت انگیزی در جاده گمراهی ، به پیش می رود؟

  ۴ ــ  آیا امروزه ، زنان برای ترویج انواع فساد و تباهی در جهان ، مورد سوء استفاده قرار نمی گیرند ؟

  ۵ ــ  آیا روحیه جنگ طلبی و کشت و کشتار ، زنان سیاستمدار زمان ما را گرفتار خود نکرده است ؟

  یک نظر بگذارید