بايگانی
آخرين نظرات …

  انتخاب دوستان با شخصیت

  انتخاب دوستان با شخصیت

  نیازهای اصلی جوانان ، سید عبدالباقی اسحاقی ، بخش سی و دوم ، اصلاح ۱۸۱ ، دوشنبه ۲۲/۴/۱۳۸۹ ، سال چهارم .

   

  روابط مناسب و مطلوب ، از مهمترین نکات زندگی است . همانطور که شخص را می توان از دوستانش شناخت ، به همان نسبت شما می توانید در باره افراد ، از روی روابطشان با دیگران قضاوت کنید .

  شاعر فرموده است : « کبوتر با کبوتر، باز با باز / کند همجنس با همجنس پرواز »

  این سخن در مورد روابط انسان ها ، کاملا صدق می کند و حرف بسیار صحیحی است . بنابراین باید کوشش کنید تا با افراد مناسب و شایسته ، دوست شوید .

  اگر شما به پیرامون دردسرهایی که اشخاص فراری افتاده در دام افراد ناباب ، پیدا می کنند فکر کنید ، آنگاه اهمیت دوستان خوب و سالم  را خواهید فهمید .

  هنگامی که با افراد « با شخصیت » دوست می شوید ، بدون این که خودتان متوجه باشید ، راه و روش آنان را تقلید خواهید کرد . اما اگر با افراد « بی شخصیت » رفت و آمد کنید ، ناخودآگاه از رسم و شیوه آنان پیروی خواهید نمود .

  شما اگر روابط  خوب و دوستانه ای با دیگران داشته باشید ، در زندگی موفق خواهید بود . ارتباط  با افراد برجسته ، در زندگی بسیار مفید است . داشتن ارتباطات خوب ، چیزی است که حتی از پول ، ارزشمندتر است . زیرا روابط دوستانه  مطمئن ، با پول قابل خرید و فروش نیست .

  روابط انسانی ، به همان نسبت که با اهمیت است ، پیچیده و دشوار نیز می باشد . البته این تعبیر، اصل دیگری از زندگی است که که « چیزهای خوب زندگی ، آسان به دست نمی آیند. »

  یکی از موضوعات اساسی در روابط انسانی ، اعتماد است .

  اعتماد چیزی است که به مرور زمان به دست می آید و شما باید برای کسب آن ، صبر و حوصله فراوان به خرج دهید .

  بنابراین بسیار با اهمیت است که با « افراد بزرگ منش و موفق » طرح دوستی بریزید . به دیگران کمک کنید و اطمینان داشته باشید که روزی پاداش نیکی های خود را خواهید گرفت . 

  یک نظر بگذارید