بايگانی
آخرين نظرات …

  حضرت علی(ع) و فراهم بودن راه های هدایت

  حضرت علی(ع) و فراهم بودن راه های هدایت     

  چشمه سار ولایت ، منصوره احسان بخش ، اصلاح ۱۸۲ ، سال چهارم .

   

  حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب(ع) در حکمت ۱۵۷ نهج البلاغه پیرامون فراهم بودن راه های هدایت ، می فرماید  :

  « اگر چشم بینا داشته باشید ، حقیقت را نشانتان داده اند ، اگر هدایت می طلبید ، شما را هدایت کرده اند ، اگر گوش شنوا دارید ، حق را به گوشتان خوانده اند . »

   

  پیام ها :

   

   ۱ ــ  همه انسان ها در مراحل مختلف زندگانی خویش ، نیازمند راهنما هستند .

  ۲ ــ  راهنما ، فرد موفقی است که راه درست زندگی را به ما نشان می دهد .

  ۳ ــ  کار راهنمایی که توسط راهنما صورت می گیرد ، هدایت نامیده می شود .

  ۴ ــ  راهنما ، انسان خردمندی است که از جانب خداوند ، مامور هدایت افراد بشر است .

  ۵ ــ  پروردگار متعال ، هیچگاه بندگان خود را بدون راهنما و هدایت ، نگذاشته است .

  ۶ ــ  راهنمایی راهنمایان به تنهایی کافی نیست ، بلکه خود مردم هم باید مشتاق یادگیری و تحول مثبت باشند .

  ۷ ــ  راهنمای درونی و باطنی ما ، عقل نام دارد .

  ۸ ــ  راهنمای بیرونی و ظاهری مردم ، پیامبران الهی هستند .

  ۹ ــ  پیامبران برای هدایت انسان ها ، زحمات و دشواری های زیادی را متحمل شده اند .

  ۱۰ ــ  پذیرش هدایت پیامبران ، یک توفیق الهی است که برای کلیه افراد بشر به طور یکسان وجود دارد ، اما همه انسان ها از این نعمت بزرگ ، بهره نمی برند . 

  یک نظر بگذارید