بايگانی
آخرين نظرات …

  پرهیز از دوستی با دروغگو

  پرهیز از دوستی با دروغگو

  حدیث هفته ، اصلاح ۱۸۳ ، دوشنبه ۵/۵/۱۳۸۸ ، سال چهارم .

   

   حضرت علی(ع) :   پسرم ! از دوستی با دروغگو بپرهیز ، که او به سراب ماند ، دور را به تو نزدیک ، و نزدیک را دور می نمایاند .

   نهج البلاغه ، ترجمه محمد دشتی ، ص۴۵۱ ، حکمت ۳۸

  یک نظر بگذارید