بايگانی
آخرين نظرات …

  حضرت علی(ع) و پرهیز از خودمحوری

  حضرت علی(ع) و پرهیز از خودمحوری     

  چشمه سار ولایت ، منصوره احسان بخش ، اصلاح ۱۸۳ ، دوشنبه ۵/۵/۱۳۸۸ ، سال چهارم .

     

  حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب(ع) در حکمت ۱۶۱ نهج البلاغه پیرامون ارزش مشورت و پرهیز از خودمحوری ، می فرماید  :

  « هر کس خودرأی شد به هلاکت رسید و هر کس با دیگران مشورت کرد ، در عقل های آنان شریک شد . »

   

  پیام ها :

   

   ۱ ــ  مشورت ، عامل موفقیت انسان در همه کارها است .

  ۲ ــ  مشورت ، موجب افزایش نیروی فهم و درک آدمی است .

  ۳ ــ  مشورت ، سبب کامل شدن عقل افراد بشر است .

  ۴ ــ  مشورت ، باید با اشخاص عاقل ، کاردان ، موفق و دلسوز صورت گیرد .

  ۵ ــ  خودداری از مشورت های درست ، موجب شکست در اداره امور می گردد .

  ۶ ــ  یافتن مشاوران خوب و شایسته ، یک هنر بزرگ است .

  ۷ ــ  انسان های اهل مشورت ، در عقل دیگران ، سهیم می شوند .

  ۸ ــ  مدیران اهل مشورت ، در اعمال مدیریت خود ، کمتر دچار خطا و اشتباه می گردند .

  ۹ ــ  فرد اهل مشورت ، در صورت بروز اشتباه ، تنها نمی نماند و مورد حمله اطرافیانش واقع  نمی شود .

  ۱۰ ــ  همیشه با شایستگان مشورت کنید . آنگاه به موفقیت خود ، اطمینان پیدا کنید .

  یک نظر بگذارید