بايگانی
آخرين نظرات …

  حضرت علی(ع) و روش برخورد با دوستان بد

  حضرت علی(ع) و روش برخورد با دوستان بد      

  چشمه سار ولایت ، منصوره احسان بخش ، اصلاح ۱۸۴ ، دوشنبه ۱۲/۵/۱۳۸۸ ، سال چهارم .

   

  حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب(ع) در حکمت ۱۵۸ نهج البلاغه پیرامون روش برخورد با دوستان بد ، می فرماید  :

  « برادرت را با احسانی که در حق او می کنی سرزنش کن ، و شر او را با بخشش ، بازگردان . »

   

  پیام ها :

   

   

  ۱ ــ  دوست یابی ، از نیازهای اجتماعی انسان است .

  ۲ ــ  افراد بشر ، به شکل های مختلف تحت تاثیر دوستان خود هستند .

  ۳ ــ  دوستان ، حتی بر نحوه سخن گفتن ، راه رفتن و برخوردهای همگنان خود ، تاثیر می گذارند .

  ۴ ــ  یافتن دوست شایسته ، نوعی هنرمندی است که همه مردم از آن برخوردار نیستند .

  ۵ ــ  دوست خوب ، شخصیت آدمی را در مسیر درست و مناسب ، شکل می دهد .

  ۶ ــ  دوست بد ، شخصیت فرد را آهسته آهسته به سوی پلیدی ها و زشتی ها ، متمایل می سازد .

  ۷ ــ  بر اثر برخی مسایل شخصی و اجتماعی ، حوادث و رویدادهای گوناگون و… ، گاهی رفتارها و گفتار دوستان ، بد می شود .

  ۸ ــ   ممکن است بدی ها دوستان دیروز ، به ایجاد ضرر و زیان هایی برای اطرافیان ، منجر شود .

  ۹ ــ  در چنین مواقعی ، بهترین واکنش به بدی های دوستان ، احسان و خوبی کردن به آنها است .

  ۱۰ ــ  نیکی کردن در حق دوستی که رفتارش تغییر کرده و بد شده است ، موجب شرمندگی وی خواهد شد . البته فهم این مطلب از سوی او ، نیازمند زمان و تحمل بیشتری است .

  ۱۱ ــ  با بخشش و یاری مالی به چنین دوستانی ، می توان شر آنها را به خودشان بازگردانید .

  ۱۲ ــ  بخشش ها و کمک های مالی به اطرافیان ، اقوام و دوستان ، موجب نگهداری آن ها در مسیر درست و پیشگیری از انحرافات احتمالی آنان می گردد . به شرط آن که میزان یاری ها ، به اسراف و زیاده روی منجر نگردد و انتظارات آنان را بیهوده افزایش ندهد . 

  یک نظر بگذارید