بايگانی
آخرين نظرات …

  حضرت علی(ع) و ضرورت خودسازی رهبران و مدیران

  حضرت علی(ع) و ضرورت خودسازی رهبران و مدیران      

  چشمه سار ولایت ، منصوره احسان بخش ، اصلاح ۱۸۵ ، دوشنبه ۱۹/۵/۱۳۸۸ ، سال چهارم .

   

   حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب(ع) در حکمت ۷۳ نهج البلاغه پیرامون ضرورت خودسازی رهبران و مدیران ، می فرماید  :

  « کسی که خود را رهبر مردم قرار داد ، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد ، خود را بسازد ، و پیش از آن که به گفتار تربیت کند ، با کردار تعلیم دهد . زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند ، سزاوارتر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و ادب بیاموزد . »

   

  پیام ها :

   

  ۱ ــ  هر جامعه ای برای رسیدن به موفقیت کامل ، نیازمند رهبر واحد است .

  ۲ ــ  وجود چند رهبر در یک جامعه ، به زیان مردم آن ، تمام می شود .

  ۳ ــ  کسی که به رهبری جامعه ای می رسد ، باید از ویژگی های برتری نسبت به سایر مردم برخوردار باشد .

  ۴ ــ رهبری جامعه ، نیازمند داشتن توانایی های خاصی است که برای مردم عادی ، لازم نیست .

  ۵ ــ رهبر حقیقی ، کسی است که در شرایط دشوار زمانی و مکانی ،  خطوط اصلی حرکت جامعه را نسبت به سایر جوامع بشری ، معین کرده و اقشار مختلف را پیرامون خود گرد آورده و موجب ایجاد وحدت و همبستگی آنان می گردد .

  ۶ ــ رهبر ، باید از دانش های متداول زمان خویش ، آگاهی کلی داشته باشد .

  ۷ ــ رهبر ، باید کارهای مدیریتی در مراحل مختلف دستگاه حکومتی را تجربه کرده باشد .

  ۸ ــ رهبر ، باید روش های حکومت داری را قبل از رسیدن به مقام رهبری ، به طور مناسب آموخته باشد .

  ۹ ــ رهبر ، باید شایستگی های رهبری خویش را در عمل و اجرا ، به اطرافیان ، زیردستان و سایر مردم ، نشان دهد .

  ۱۰ ــ فرزانگی عملی رهبر ، موجب می شود که مسئولین و مردم جامعه نیز در عمل ، از پیروی نمایند .

  ۱۱ ــ اگر رهبر ، از نظر شخصیت گفتاری و کرداری دچار مشکل باشد ، جامعه را گرفتار چند دستگی  و تفرقه سیاسی و اجتماعی خواهد کرد .

  ۱۲ ــ  اگر رهبر ، از نظر سطح تجربیات مورد نیاز ، دچار کمبود باشد ، اطرافیان و زیردستانش بر وی مسلط  شده و او را به ابزاری جهت رسیدن به اهداف خویش ، تبدیل می نمایند . 

  یک نظر بگذارید