بايگانی
آخرين نظرات …

  خنده درمانی

  خنده درمانی  

  شعر فارسی ، طنز ، نادر مهدی پور ، اصلاح ۱۹۰ ، دوشنبه ۲۳/۶/۱۳۸۸ ، سال چهارم .

   

  بیا از جان و دل رو کن به سوی خنده درمانی

  وگرنه غصه و غم را نباشد حد و پایانی

  جهان دریای مواج است و پر گرداب و بی ساحل

  چه می جویی در این دریای پرآشوب و طوفانی ؟

  هزاران درد بی درمان شود با خنده ای درمان

  چرا با خنده ای خود را خوش و خرم نگردانی ؟

  بخند ای شخص دانا تا بخندد بر رخت دنیا

  شکوفا کن لبت چون گل ، چرا غمگین و گریانی ؟

  هزاران راه درمان است غیر از دکتر و دارو

  چرا باشی اسیر ماتم و اندوه و حیرانی ؟

  زمانی « آب درمانی » به هر جا نقل محفل بود

  ولی اکنون سفارش می شود بر خنده درمانی

  نه پول بیمه می خواهد نه پول نسخه و دارو

  به هر کس می دهم تجویز خود را مفت و مجانی

  بیا و جان « نادر » غصه را ول کن

  وگرنه می خورد غصه تو را ، این را تو می دانی

  یک نظر بگذارید