بايگانی
آخرين نظرات …

  به یاد آیت الله احسان بخش و حضور فعال او در لحظات دشوار

  به یاد آیت الله احسان بخش و حضور فعال او در لحظات دشوار

  نگاه ، منصوره احسان بخش ، اصلاح ۲۶۱ ، دوشنبه ۹/۱۲/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

   

  پدرم ــ شهید آیت الله احسان بخش (ره) ــ مرد میدان های دشوار بود و همیشه دوست داشت در چنین زمان هایی بار مسئولیت ها را تنها خود بر دوش بکشد و به تدبیر امور بپردازد . او خستگی ناپذیر ، بردبار ، بااستقامت بود و همواره به داشتن شیوه مدیریتی اش ، افتخار می کرد .

  به یاد دارم که در زمان حضرت امام راحل(قدس سره) و نیز رهبری مقام عظمای ولایت ، اگر فتنه ، مشکل یا حادثه ای در کشور یا استان روی می داد که نیاز به سخن گفتن و موضعگیری رسمی در خطبه های نمازجمعه بود ، شخصا حاضر می شد و هرگز تریبون را به امامان جمعه موقت ، نمی سپرد .

  بارها دیدم که به سبب اهمیت قضایای سیاسی روز ، با تن بیمار و حالتی نزار ، بدون توجه به توصیه های مشفقانه پزشکان ، خانواده و اطرافیانش ، باز هم خود را به خطبه های جمعه می رسانید تا بگوید : « احسانبخش ، اگر بیمار و معلول نیز باشد ، باز هم راست قامت ایستاده است » .

  او اعتقاد داشت که شخصیتی مانند وی باید در نوک پیکان حمله به دشمن باشد و با استفاده از دیگران ، جاخالی ندهد تا آب ها از آسیاب بیفتد و گردوغبار میدان جنگ فرو بنشیند و سخن گفتن و شعار دادن برای همه آسان گردد .

  آقای احسان بخش ، در سال های جلوس بر مسند نمایندگی ولی فقیه ، همیشه خود را سپر مدافع امام خمینی و مقام معظم رهبری قرار داد و در دفاع از ولایت ، همواره  نخستین نفر یا در زمره اولین ها قرار داشت و شنوندگان خطبه هایش در استان های مجاور ، در روزهای شنبه ، مشتاق شنیدن صدایش از رادیو گیلان بودند و بیش از امامان جمعه شهرهای خود ، به سخنان وی گوش داده و دل می سپردند .

  صحبت از شجاعت و پیشتازی پدرم در سختی ها ، تنها ادعای من نیست . بلکه دوست و دشمن به این امر معترف بوده و هر چه بیشتر از زمان ارتحال آن مرد بزرگ فاصله می گیریم ، این نکته بیش از پیش بر همگان آشکار می شود و جای خالی اش خود را به خوبی نشان می دهد .

  آیت الله احسان بخش ، جانبازی بود که تا آخرین لحظه حیاتش ، با همه ی مشکلات جسمی متعددی که داشت ، همیشه در خط مقدم بود تا نشان دهد که رهبری این است و رهبر کسی است که در لحظات سرنوشت ساز ، دیگران به او پشتگرم باشند نه او به آنان .

  پدرم در جنگ ، ارسال کمک های هزار کامیونی ، طوفان ها ، سیل ها ، برف ، زلزله و… ، همه وقت و در همه جا ، به عنوان پیشگام دیده می شد و مردم نیز می دانستند که آقای احسان بخش ، در همه جا هست و تا آخرین توانی که دارد ، در انجام وظایفش نسبت به مردم گیلان ، کوچکترین تعللی نخواهد کرد. اطمینان دارم که شما نیز با نظر من موافق هستید . یادش گرامی باد .

  یک نظر بگذارید