بايگانی
آخرين نظرات …

  بخش سی و ششم . نکاتی پیرامون ثبت « رجوع » در طلاق خلعی

  بخش سی و ششم .  نکاتی پیرامون ثبت « رجوع » در طلاق خلعی

  بخش یازدهم  مباحث طلاق

  سید عبدالباقی اسحاقی . سردفتر رسمی ازدواج ۲۰ و طلاق ۳۱ رشت

    

  ممکن است مرد و زنی که به وسیله طلاق خلعی ، از یکدیگر جدا شده اند ، پس از مدت کوتاهی پشیمان شده و بخواهند در زمانی که هنوز عده طلاق را سپری می کنند ، به یکدیگر « رجوع » نمایند .

   جهت ثبت « رجوع » در طلاق خلعی ، باید مراحل زیر طی شود :

  ۱ ـ  فتوکپی سند ازدواج ، که در بایگانی دفتر طلاق موجود است ، به زوجین مطلقه ، داده شود .

  یادآوری ۱ :   اصل سند ازدواج ، باید نزد دفترخانه ازدواج ، باقی بماند .

  ۲ ـ  اقرارنامه ثبتی رجوع به مهریه از سوی زن ، و رجوع به ازدواج از سوی مرد ، در یک دفترخانه اسناد رسمی ، تنظیم شود . مدارک مورد نیاز ، عبارتند از :

  ۲ـ۱ـ  اصل شناسنامه زوجین و فتوکپی آن .

  ۲ـ۲ـ  اصل سند رسمی طلاق .

  ۲ـ۳ـ  فتوکپی تمام صفحات عقدنامه .

  ۲ـ۴ـ  اصل و فتوکپی کارت ملی زوجین .

  ۳ ـ  در قسمت « ملاحظات دفتر طلاق » و نیز « عقدنامه زوجین » ، اینگونه نوشته شود :

  طبق اقرارنامه ثبتی تنظیمی به شماره و تاریخ ــــــــ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ـــــــ ، مورخه ــــــــ ، زوجین آقای ـــــــــــــ و خانم ـــــــــــــ ، در فلان میزان مهریه( مقدار مهریه مشخص شود) در حضور شهود و امضاکنندگان زیر در تاریخ ـــــــــــ ، در دفترخانه طلاق ۳۱ رشت ، به یکدیگر رجوع نموده و صیغه عقد دایم ، فیما بین ایشان جاری گردید .

  یادآوری ۱ :  زوجین می توانند در هنگام تنظیم اقرارنامه ثبتی جهت رجوع ، مبلغ « مهریه » را به بیشتر یا کمتر از مهریه قبلی ، تغییر دهند .

  یادآوری ۲ :   برگه اقرارنامه ثبتی ، باید در بایگانی دفتر طلاق ، ضبط شود .

  یادآوری ۳ :   زوجین هنگام ثبت واقعه رجوع ، دو شاهد مرد ، در دفترخانه ، حاضر نمایند تا از آن امضاء گرفته شود .

  ۴ ـ  سند طلاق ، از زوجه گرفته شده و در بایگانی دفترخانه ، ضبط گردد .

  ۵ ـ  از « عقدنامه » زوجین ، پس از نوشته شدن واقعه رجوع ،  ۲ سری فتوکپی گرفته شود .

  ۵ـ۱ـ  یک سری از آن ، برای اداره ثبت احوال ارسال می شود .

  ۵ـ۲ـ  سری  دوم از آن ، در بایگانی دفتر طلاق ، ضبط می گردد .

  ۵ـ۳ـ  آنگاه اصل سند ازدواج ، به زوجه داده شود .

  ۶ ـ  در بخش طلاق شناسنامه زوجین ، نوشته شود :  « رجوع شد به تاریخ ــــــــــــ . » .

  آنگاه سردفتر طلاق ، آن را امضاء و مُهر می کند .

  ۷ ـ  « اعلامیه ازدواج » در سه برگ برای ارسال به اداره ثبت احوال ، تنظیم شود .

  با این تفاوت که بالای اعلامیه ، کلمه « اعلامیه ازدواج » را لاک گرفته و به جای آن ، کلمه « اعلامیه رجوع » نوشته شود .

  یادآوری ۱ :   در اعلامیه رجوع ،  نیازی به نوشتن « شماره ثبت » نمی باشد . 

  نکته : 

  متن فوق با راهنمایی جناب آقای زادکاظمی ـ سردفتر محترم ازدواج رسمی ۵ و طلاق ۴۲ رشت ـ و استفاده از تجربیات کاری ایشان تنظیم شده است که از این برادر گرامی نیز تشکر می نمایم .

  یک نظر بگذارید