بايگانی
آخرين نظرات …

  نیاز کشور به رصد دایمی فتنه ها

  نیاز کشور به رصد دایمی فتنه ها

  سرمقاله ، اصلاح ۲۶۳ ، دوشنبه ۲۳/۱۲/۸۹ ، سال پنجم

   

   فتنه ها ، اموری هستند که بیگانگان ، هر روز به تولید آن ها مشغول هستند .

  فتنه ها ، هرگز به پایان نمی رسند و تمام نمی شوند .

  فتنه ها ، پی در پی و زود به زود ، رنگ عوض می کنند و روش های خود را تغییر می دهند .

  فتنه ها ، هر روز با شکل و چهره جدیدی ، پای به میدان فعالیت می گذارند .

  فتنه ها ، هر روز پیچیده تر از قبل شده و شناسایی آن ها ، دشوارتر می شود .

  فتنه ها ، هر روز عمیق تر از گذشته شده و رسیدن به عمق آن ها ، به زیرکی افزون تری نیاز دارد .

  شناختن فتنه ، نیازمند هوشیاری دایمی است .

  شناختن فتنه ، به مراقبت همیشگی نسبت به رفتارهای مرموز فتنه گران نیاز دارد .

  شناختن فتنه ها ، به رصد دایمی احتمالات غیرقابل پیش بینی ، نیازمند است .

  شناختن فتنه ها ، به پیروی از رهنمودها و دستورات مدبرانه ولی فقیه زمان ، محتاج است .

  شناختن فتنه ها ، نیازمند پرهیز از ساده لوحی ، غرور ، خودخواهی ، منفعت طلبی و ساده انگاری در مواجهه با دشمنان کینه توز و آشکار و نهان است .

  پیروزی بر فتنه ها ، محتاج درایت ، بردباری ، اتحاد و همدلی نخبگان ملت است .

  پیروزی بر فتنه ها ، به انسجام ملی و عملکرد هماهنگ و ساماندهی شده ی مردم کشور ، احتیاج دارد .

  پیروزی بر فتنه ها ، به آگاهی عمومی ، اطلاع رسانی منظم و درست ، و بیان حقایق پنهان ، محتاج است .

  پیروزی بر فتنه ها ، به استواری در عقیده ، ثبات در ایمان ، تداوم مبارزه ، توجه به زمان و مکان ، محتاج است .

  پیروزی فتنه ها ، نیازمند احساس مسئولیت در سختی ها ، تحمل گرفتاری ها و فداکاری در زمان های حساس است .

  پیشقراوان خنثی سازی توطئه های گوناگون دشمنان ، نخبگان علمی و اجتماعی کشور هستند که باید بتوانند از پس مبارزه با فتنه گران برآیند وگرنه واژه « نخبگی » بر آنان صدق نمی کند . زیرا « نخبه » در صورتی شایسته داشتن این « عنوان » است که قدرت تشخیص وی از دیگران برتر ، و توانایی نشان دادن واکنش در برابر حوادث ، توسط وی ، بالاتر از دیگر مردم باشد . در غیر این صورت ، صفت « نخبه ی حقیقی » بر خود مردم صدق می کند .

  ملت بزرگ ایران ، طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز ، نشان داده نخبه ترین و زیرک ترین ملت در میان ملل جهان می باشد و همیشه بهتر از افرادی که نام سیاستمدار را بر خود گذاشته اند ، عمل کرده است .

  ملت شریف ایران در طول ۳۲ سال گذشته ، همیشه با پیروی بی چون و چرا از رهبر خود و حضور فعال و به موقع در میادین مختلف مبارزه با استکبار جهانی ، دشمنان را شگفت زده و درمانده کرده است . 

  یک نظر بگذارید