بايگانی
آخرين نظرات …

  خانه مطبوعات و حمایت از مطبوعات فاخر

  خانه مطبوعات و حمایت از مطبوعات فاخر

  یادداشت ، سیدعبدالباقی اسحاقی ، اصلاح ۲۶۳ ، دوشنبه ۲۳/۱۲/۸۹ ، سال پنجم

   

  مطبوعات فاخر ، اصطلاحی است که طی چند سال اخیر ــ بخصوص از زمان حضور آقای صفارهرندی در وزارت ارشاد ــ رواج یافته و بر سر زبان ها افتاده است .

  مطبوعات فاخر ، به نشریاتی گفته می شود که در تنظیم مطالب ، خبرها و تبلیغات خود ، به رعایت اصول دینی ، اخلاقی و اجتماعی ، مقید می باشند .

  مطبوعات فاخر ، به نشریاتی گفته می شود که هدف از انتشارشان ، هدایت اقشار مختلف جامعه در مسیر الهی و مصون نگه داشتن افکار عمومی از وسوسه های شیطانی است .

  مطبوعات فاخر ، نشریاتی هستند که تلاش شان در جهت پاکسازی اجتماع از هر گونه پلیدی و زشتی گفتاری و رفتاری ، سامان دهی شده است .

  مطبوعات فاخر ، نشریاتی هستند که از آلوده ساختن جامعه به انواع مطالب دروغ ، تهمت و شایسه سازی و همراهی با دشمن و افراد و گروههای اختلاف برانگیز خودداری می نمایند .

  مطبوعات فاخر ، به نشریاتی گفته می شود که برای کسب درآمد اقتصادی به هر کاری تن در نمی دهند و تحت تاثیر جریان ثروتمند آلوده ، قرار نمی گیرند .

  مطبوعات فاخر ، از وجود انسان هایی با شخصیت فاخر خبر می دهند که برای خود و قلم خویش احترام فراوانی قایل بوده و روی آوردن به هر کار و شیوه ای جهت رسیدن به اهداف مورد نظر و کسب درآمد مالی ،  را برای خویشتن مجاز ندانسته و از خطوط  قرمز عقیدتی ، عبور نمی نمایند . 

  مطبوعات فاخر ، نشریاتی هستند که خبرنگاران آن ها ، هرگز بدون دعوت قبلی در مصاحبه های مدیران اداره ها و سازمان های دولتی یا خصوصی ، حاضر نمی شوند و روحیه تکدی گری را دون شأن و جایگاه بلندشان می دانند .

  مطبوعات فاخر ، نشریاتی هستند که برای رسیدن به منافع اقتصادی ، به فتنه انگیزی و ایجاد اختلاف های مصنوعی در میان مسئولین و مردم ، روی نمی آورند .

  مطبوعات فاخر ، نشریاتی هستند که از دامن زدن به مسایل قومی ، نژادی ، فرقه ای ، منطقه ای و… به شدت پرهیز نموده و پیوسته مردم را به سوی اتحاد و انسجام مذهبی و ملی ، در سایه پیروی از مقام عظمای ولایت ، دعوت می نمایند .

  مطبوعات فاخر ، به مطبوعاتی گفته می شود که از انعکاس و بزرگ نمایی خبرهایی نامناسب که بر روحیه جامعه اثر منفی داشته و به نوعی تبلیغ برای گناهکاران ، دشمنان دین و کشور محسوب شده و سبب بزرگ جلوه دادن آن باشد ، پرهیز می نمایند .

  مطبوعات فاخر ، برای فاخر ماندن و عدم تنزل به سوی رتبه مطبوعات ژورنالیستی و زرد ، نیازمند برخورداری از « خانه مطبوعات فاخر » و « مسئولین ارشد استانی فاخر » که اندیشه های فاخر و رفتارهای حمایتی فاخر داشته باشند می باشد .

  مسئولینی که می خواهند خبرنگاران و دست اندکاران مطبوعاتی مدام به دنبال آن ها بدوند و با هزار گونه تملق و عجز و لابه ، امکاناتی را دریافت نمایند ، خواسته یا ناخواسته ، موجب دوری مطبوعات از « فاخر بودن ، فاخر ماندن ، فاخر اندیشیدن و فاخر نوشتن » می گردند و این گناهی نابخشودنی است .

  در این میان نقش « خانه مطبوعات » در حمایت از « مطبوعات فاخر » به شکلی بسیار پررنگ خود را به نمایش می گذارد و وظیفه ای سنگین را بر عهده « هیئت مدیره این خانه » می نهد .

  مطبوعات ژورنالیستی و زرد ، نیازی به حمایت ندارند . زیرا با انواع حیله ها ، طرفندها ، شانتاژ ، شایعه سازی ، چاپلوسی ، حضور در حزب باد وپرداختن به مسایل سطحی و عامه پسند ، به وضعیت مالی خود به خوبی سامان داده و از فرصت های اقتصادی که توسط برخی مدیران برایشان فراهم می شود ، نهایت بهره را می برند و مظلومان نهایی ، همان مطبوعات فاخر هستند که به دلیل رفتار محترمانه ای که دارند ، ناگزیر میدان را خالی کرده و به دست افراد نادار دیروز و مطبوعاتی های پولدار امروز که خط سیاسی آنان جز « پول » چیز دیگری نیست ، بسپارند .

  در چنین شرایطی ، خانه مطبوعات گیلان ، باید وارد عمل شده و به وظیفه فرهنگی خود ــ که بسیار نیز دشوار است ــ عمل نماید . 

  یک نظر بگذارید