بايگانی
آخرين نظرات …

  نخریدن هنگام نداشتن پول

  نخریدن هنگام نداشتن پول

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۵ ، دوشنبه ۲۹/۱/۹۰ ، سال پنجم .

   

  پیامبر اعظم(ص) :  من ، چیزی که بهای آن نزدم نباشد ، نمی خرم .                  

  نهج الفصاح ، ص ۴۵۶ ، ح ۲۴۲۷

  یک نظر بگذارید