بايگانی
آخرين نظرات …

  اصلاح ، به سال ششم رسید

  اصلاح ، به سال ششم رسید

  سرمقاله ، اصلاح ۲۶۷ ، دوشنبه ۱۲/۲/۹۰ . آغاز سال ششم انتشار

   

  با عنایت الهی ، هفته نامه اصلاح ، به سال ششم فعالیت خود رسید .

  اصلاح ، هفته نامه ای است که جز به انجام وظیفه دینی و تعهد اسلامی ، علاقه به آبادانی پیوسته کشور و حرکت در خط ولایت فقیه ، به چیز دیگری نمی اندیشد و این نکته را در طول سال های گذشته ، همیشه به اثبات رسانده است .

  اصلاح ؛ گسترده اندیش است نه محدودنگر .

  اصلاح ، با صاحبان تفکرات بزرگ مأنوس است و آنان نیز با اصلاح ، آشنایی دارند .

  اصلاح ، دغدغه افراد موفق است.

  اصلاح ، پایه و اساس تمامی پیشرفت ها است .

  اصلاح ، طرفدار خلاقیت ها و نوآوری شایسته و مفید است .

  اصلاح ،عمیق می اندیشد و ساده سخن می گوید .

  اصلاح ، نیازدایمی جامعه است. درغیراین صورت ، همه دچار مشکل خواهند شد .

  اصلاح ، شوقی درونی است که باید شکوفا شود .

  اصلاح ، به دنبال دست یابی به « سعادت » برای همگان است .

  اصلاح ، معانی مختلفی دارد که بهترین آن ها ، باز هم خود « اصلاح » است .

  اصلاح ، خواستاربهترشدن حقیقی است ، نه کسب نام و نشان .

  اصلاح ، یعنی تلاش برای صلح ودوستی و کوشش جهت تحقق همبستگی .

  اصلاح ، یعنی : رفتن به به دنبال حق و راستی .

  اصلاح ، یعنی : آهسته و پیوسته رفتن .

  اصلاح ، یعنی : خواستن خوبی ها برای همه .

  اصلاح ، یعنی : رعایت عدالت و انصاف در انتقاد و تشویق .

  اصلاح ، دوستدارجامعه ای اندیشمند و متفکر است.

  اصلاح ، جایگاه تکاپو و امیدآفرینی است .

  اصلاح ، ریشه درآموزه های ناب دینی دارد .

  اصلاح ، مسیری برای یافتن راههای نوین موفقیت است.

  یک نظر بگذارید