بايگانی
آخرين نظرات …

  تفاوت میان همت بی خردان و دانشمندان

   تفاوت میان همت بی خردان و دانشمندان

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۹ ، دوشنبه ۲۶/۲/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

  حضرت علی(ع) :  همت افراد بی خرد ، روایت کردن است ، و همت علماء و دانشمندان ، فهمیدن است .

   آثارالصادقین ، ج ۲۸ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۶

  یک نظر بگذارید