بايگانی
آخرين نظرات …

  حجاب در پس پرده حجاب !

  حجاب در پس پرده حجاب !

  سرمقاله ، اصلاح ۲۶۹ ، دوشنبه ۲۶/۲/۱۳۹۰ ، سال ششم .

    

  ایرانیان از گذشته تا حال ، با منطوق و مفهوم واژه « حجاب » آشنایی دارند . زیرا در ایران قبل از اسلام نیز حجاب وجود داشته است و یک امر ملی به شمار می رود .

  ایرانی از قرن ها پیش با هوشیاری و فراست به خوبی دریافت که :

  حجاب ، شخصیت ساز است .

  حجاب ، وقار و ابهت آفرین است .

  حجاب ، مایه ایجاد امنیت شخصی و اجتماعی است .

  حجاب ، مانع رواج بی بند و باری در جامعه است .

  حجاب ، مایه آرامش روحی مردان و زنان است .

  حجاب ، پناهگاه و سنگر مستحکمی برای کلیه شهروندان است .

  حجاب ، امری است که همه انسان ها از بهره می برند و به آسایش فکری می رسند .

  حجاب ، یکی از ابزارهای مهم پیشگیری از آلودگی های گوناگون اخلاقی در جامعه است .

  حجاب ، امری است که زن و مرد باید آن را رعایت کرده و پاس بدارند .

  حجاب ، دستور دین است و بر هر مسلمانی لازم است که با رعایت آن ، پای بندی خویش به فرامین الهی را در عمل نشان دهد .

  دین مقدس اسلام به جهت پاسداشت شخصیت زن و پاک نگه داشتن جامعه اسلامی از وسوسه های شیطانی و افتادن در گرداب انحرافات ، به وسیله فرمان حجاب برای قشر بانوان ، حاشیه امنیتی ایجاد کرد تا با خیال آسوده ، به فعالیت در مشاغل مختلف بپردازند و از هرگونه  بی احترامی و نظرهای نامناسب ، ایمن باشند .

  اما اینک شاهد هستیم که موضوع حجاب در کشور دارد در پس پرده حجاب دیگری ــ که غفلت مسئولین فرهنگی و اجرایی است ــ پنهان می شود و دغدغه اصلی بودن خود را از دست می دهد .

  اکنون که در آستانه فصل گرما هستیم ، شکل های مختلف بدحجابی و کشف حجاب در حال آزمایش است . ولی حساسیت خاصی از سوی متصدیان فرهنگی و اجرایی استان دیده نمی شود و آنان از کنار این مسئله استراتژیک ، به سادگی گذشته و به بیان چند شعار ساده اکتفا کرده و سعی دارند که آن را به عنوان مسئله ی فرعی مطرح نمایند .

  با این حال و هوا ، جای سئوال است که آیا مسئولین محترم می توانند پاسخگوی پیامدهای منفی و مخرب بی رنگ شدن حجاب و عفت در جامعه باشند ؟

  آیا آب رفته را می توان دوباره به جوی بازگرداند ؟

  آیا موفقیت منحرفان در این مسئله ، موجب جرات یافتن آن ها برای فتح سنگرهای بعدی اعتقادات دینی جامعه نخواهد شد ؟

  آیا هزینه های سنگین تبعات بدحجابی و بی حجابی در جامعه ای که میلیون ها جوان آماده برای ازدواج ولی ناتوان از این امر ، وجود دارد ، قابل جبران است ؟

  یک نظر بگذارید