بايگانی
آخرين نظرات …

  علم ، ابزاری شگفت انگیز

  علم ، ابزاری شگفت انگیز

  مقالات ، سجاد حبیب پور ، اصلاح ۲۶۹ ، دوشنبه ۲۶/۲/۱۳۹۰ ، سال ششم .

    

  افرادی که مشغول اعمال روزانه خود بوده ، هستی و سعادت را در این می بینند که تمکن مالی پیدا کرده و در حیات دنیوی خود پیشرفتی داشته باشند ، دایره ی وجودی روشن شده ی آن ها ، از محیط پیرامون شان فراتر نمی رود .

  افراد مذکور از علم واقعی بهره ای نبردند ، بدین خاطر از صعود مرتبه های بلندی که می توان به وسیله ی علم کسب نمود ، غافلند . بنابراین خداوند متعال چنین اشخاصی را در کتاب خود با کلمات ظاهری و اجمالی مورد خطاب قرار داده ودر قبال اعمال حسنه شان ، وعده ی  حور ، غلام ، انگور، گوشت ، قصر و باغ  و… می دهد و می فرماید : « تکون لهم جنة من نخیل وعنب /  آیه ۹۱ سوره ی اسراء » ، « تکون لهم جنة یاکل منها /  آیه ۸ سوره فرقان » .

  فهم چنین انسان هایی در همین مرز ظاهریات می باشد و پروردگار نیز بیشتر با جنبه اصطلاحی  صحبت می فرماید تا این دسته از مردم ــ که اکثریت بشر را تشکیل می دهند ــ در مقابل زحمات خود ،‌ پاداش مناسب را کسب نمایند .

  پایین ترین طبقات بهشت را خداوند با کلمات پیش گفته ، معرفی می کند و اختصاص به اینگونه افراد دارد .

  گاه نیز می شود که انسان به وسیله علم حقیقی ، جهش  رتبه ای انجام می دهد ، یعنی در درجات بهشتی صعود می کند تا جایی که در وصف او گفته می شود : « دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی » پا بر شانه های جبرئیل می گذارد و مقامش از فرشتگان بالا تر می رود تاجایی که دیگر هیچ فرشته ای در آن مقام راه ندارد و در این هنگام باید از پروردگارش بخواهد « قل رب زدنی علما / آیه ۱۱۴ سوره طه » .

  این دعایی که در قرآن آمده ، فرموده پیغمبر ما نیز هست ، که طلب علم حقیقی می کند ، چون علم حقیقی بهترین راه بهره وری و رسیدن به اهداف بلند الهی و انسانی است . البته علم می تواند مایه هلاکت آدمی شود . مانند دادن تفنگ به دست یک بچه ، که هر لحظه امکان دارد باعث کشته شدن کسی شود ، چون این طفل طرز استفاده کردن از این سلاح خطر ناک را نمی داند و با میزان خطرهای بعدی و پیامدهای منفی آن آشنا نیست .

  به همین سبب از علامه جعفری(ره) نقل شده که می فرمود : خدایا علاوه بر علم ، به من ظرفیت هم بده که از این علم ، درست استفاده کنم .

  جالب است که درک هفتم جهنم که اسفل السافلین نام دارد ، به علمای سوء اختصاص داده شده است ؛ عالمانی که از علم به صورت صحیح استفاده نکرده اند . لذا این سلاح مانند وزنه ای بر گردن شان سنگینی کرده و آن ها را با خود به قعر جهنم برده است (ص ۱۴۰ کتاب منیة المرید) و نیز  می توان گفت که شیطان چنین جایگاهی دارد . زیرا او نیز عالمی توانا بوده ، ولی از علم خویش ، سوء استفاده کرده است .

  اکثر خلفا و حکام جور ، سیاست مدار و باهوش بودند تا جایی که گفته اند در میان خلفای عباسی مامون ، از همه آن ها برتر و زیرک تر بوده ، ولی علم و آگاهی خود در راه شیطان مورد استفاده قرار داده اند .

  بدین خاطر کلام دکتر تیجانی در کتاب « اهل سنت واقعی / ص۶۰ » که عمربن الخطاب از جریانات سیاسی زمان خویش کناره گیری کرده ، اهمیت زیادی به آن نمی داد و به زندگی روزانه اش سرگرم بود » صحیح نمی باشد . زیرا کسی که بر اریکه ی خلافت تکیه زده و مسئولیتی را بر عهده دارد ، باید از کلیه تحولات زمانه  و جهان پیرامون خود ، با خبر باشد . ناپلئون بناپارت می گفت : « روح من چنان سایه بر کشور فرانسه انداخته که از همه جریانات آن آگاهم » .  

  نتیجه آن که علم ، ابزاری شگفت انگیز است که هم می تواند صاحب خود را به بهشت یا به سوی دوزخ روانه سازد .

  یک نظر بگذارید