بايگانی
آخرين نظرات …

  بخش چهلم . مدارک مورد نیاز برای ثبت رسمی طلاق

  بخش چهلم .  مدارک مورد نیاز برای ثبت رسمی طلاق

  اردیبهشت سال ۱۳۹۰  

  سید عبدالباقی اسحاقی . سردفتر رسمی ازدواج ۲۰ و طلاق ۳۱ رشت

   

   جهت ثبت واقعه طلاق در دفتر رسمی و صدور طلاقنامه ، ارایه مدارک زیر به دفترخانه ، لازم می باشد :

   

  ۱ ـ  اصل  دادنامه  صادره از سوی دادگاه .

  ۲ ـ  اصل  عقدنامه  زوجین .

  ۳ ـ  اصل  شناسنامه های زن و شوهر .

  ۴ ـ  دو سری فتوکپی از صفحات اول و دوم شناسنامه زن و شوهر .

  ۵ ـ  یک برگ فتوکپی پشت و رو از کارت ملی زن و شوهر .

  ۵ ـ  ارایه « قطعیت حکم طلاق » از دادگاه .

  ۷ ـ  ارایه « گواهی عدم بارداری زوجه » از پزشکی قانونی .

  ۸ ـ  پرداخت هزینه ثبت طلاق .  واریز هفتادهزار تومان به شماره حساب جاری … بانک … ، به نام سیدعبدالباقی اسحاقی .

  ۱ــ۸ــ  هزینه اوراق مربوطه ، جداگانه دریافت می شود .

  ۹ ـ  معرفی سه نفر مرد ، از سوی زوجین ، به عنوان شهود طلاق . به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی .

   

  دو تذکر مهم :

   

  ۱ ـ  فقط بعد از دریافت مدارک بالا و پرداخت هزینه ، برای ثبت طلاق ، وقت داده می شود .

  ۲ ـ  زوجه ، در زمان جاری شدن صیغه طلاق ، نباید در « عادت ماهیانه » باشد .

   

  یک نظر بگذارید