بايگانی
آخرين نظرات …

  همت و انسان

  همت و انسان

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۰ ، دوشنبه ۲/۳/۱۳۹۰ ، سال ششم

   

   حضرت علی(ع) :    انسان ، وابسته به همت خود می باشد .

  آثارالصادقین ، ج ۲۸ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۵

   

  یک نظر بگذارید