بايگانی
آخرين نظرات …

  دردسری به نام انتخابات

  دردسری به نام انتخابات

  طنز ، امید حقگو ، اصلاح ۲۷۲ ، دوشنبه ۲۳/۳/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

  ایام انتخابات به سرعت نزدیک می شود و به همان اندازه ، دردسرهای اصلی و فرعی آن نیز در حال شکل گیری است . لازم به یادآوری است که این دردسر تنها در کشور ما نیست که طرفداران زیادی دارد ، بلکه در تمامی کشورهای دنیا نیز به همین گونه می باشد .

  البته منظور حقیر از دردسر ، چیزهایی است که حتما شما هم در سال های گذشته ، کمی یا زیادی با آن سروکار داشته یا دست به گریبان بوده یا اصلا در زمره ی یکی از آن ها قرار داشتید .

  این روزها ، سخن از فعالیت انتخاباتی یعنی :

  ۱ ــ  رواج بازار تولید شایعات ، تهمت زدن ، دروغ گفتن .

  ۲ ــ  توی نخ دیگران رفتن و چارچرخ آنان را هوا دادن .

  ۳ ــ  ته و توی هر کسی را که ممکن است رقیب باشد درآوردن و آن را در جامعه جار زدن و او را به زمین سرد کوبیدن و از دستش خلاص شدن .

  ۴ ــ  زمان قول دادن و زیر آن زدن توسط برخی رای دهندگان مؤثر در محلات و مناطق .

  ۵ ــ  وقت حضور همزمان افراد رند ، در چند ستاد انتخاباتی رقیب یکدیگر و سر کار گذاشتن همه آن ها و استفاده شایسته از پول و پله ی آنان .

  ۶ ــ  خراب کردن سابقه ی خوب افرادی که به سرشان زده در فهرست کاندیداها حضور یابند .

  ۷ ــ  با دلیل یا بی دلیل ، به حق یا ناحق ، زحمات دیگران را بی ارزش جلوه دادن .

  ۸ ــ  سرهم کردن انتقادات متعدد از زمین و هوا و شلیک آن به سوی رقبا .

  ۹ ــ آماده شدن برای پاره کردن پوسترها ، کندن پرده ها و بنرها ، پاک کردن شعارهای طرفداری از طرف های مقابل و زیاد کردن زحمت شهروندان و رفتگران زحمتکش شهرداری ها .

  حال با همه نکاتی که به اطلاع حضرت عالی رسید ، آیا باز هم مایلید به درون دردسری به نام انتخابات وارد شوید و خودتان را در گرفتاری های آشکار و پنهان آن بیاندازید ؟ .

  راستش بنده که چنین خطر کردنی را زیاد به صلاح خیلی از عزیزان عاشق کاندیدا شدن نمی دانم ، دیگر خود دانید . البته خودمانیم ، دردسر یاد شده ، افت و خیزهای شگفت انگیز و شور و حال خاص خودش را دارد که شاید برای بعضی ها ، « هیجان » خواستنی تر از فکر کردن به « مصلحت » خویش باشد . خوب ، این هم نوعی زندگی است که هر که خواست برود دنبالش .

  یک نظر بگذارید