بايگانی
آخرين نظرات …

  پذیرش عذر دیگران

  پذیرش عذر دیگران

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۳ ، دوشنبه ۳۰/۳/۹۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

   پیامبر اعظم(ص) :     کسی که عذر پوزش و پوزشخواهی را ــ خواه راست باشد یا دروغ ــ نپذیرد به شفاعت من نایل نمی گردد .

   نهج الفصاحه ، ص ۵۰۵ ، ح ۲۷۵۷

  یک نظر بگذارید