بايگانی
آخرين نظرات …

  شادی توهم آلود

  شادی توهم آلود

  مقاله ، سجاد حبیب پور ، اصلاح ۲۷۳ ، دوشنبه ۳۰/۳/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

  بعضی از اوقات وقایع مثبتی در زندگی شخص اتفاق می افتد و موجب ایجاد یک شادی مبهم و منحرف کننده ، به شکلی مضاعف در او می شود که آن را «‌شادی توهم زا » می نامیم .  هوشیاری در چنین موقعیتی بسیار مهم و سرنوشت ساز است در روایت معصوم(ع) نیز آمده است که : « المؤمن کیس / مؤمن زیرک است » .

  غرق شدن در شادی های توهم زا ، زمینه ی گمراهی و انحراف شخص را فراهم می کند و دیگر کاری از نفس لوامه ــ احساس درونی که به او بگوید :  دیگر کافی است ، از این مرحله جلوتر نرو ــ  بر نمی آید . چنین وضعیتی نمایانگر قدرت گرفتن « نفس اماره / نیروی وسوسه گر به سوی زشتی ها » است که با قدرت بر روح و جانش ، مسلط شده است .

  گرفتار شدن در دام شادی های توهم آلود ، یکی از مسائلی است که سبب توقف رشد جوانان امروز می گردد و می توان گفت که دلیل توقف و عدم پیشرفت افراد خوش استعداد همین مسئله اساسی است ، چون به علت داشتن برخی ویژگی ها ، به راحتی می توانند به مقام های پست و کم مرتبه برسند و از دست یابی به مراتب برتر بازمانند در حالی که از نظر خودشان به درجه والایی رسیده اند .

  ما همیشه باید هوشیار باشیم و اگر زمانی که در چنین شادی های توهم زایی وارد شدیم ، با زیرکی از آن بگریزیم و برای از میان برداشتن موانع بعدی ، همت بیشتری به خرج دهیم .

  در عین حال ، باید از افراطی گری فاصله گرفت و میانه روی پیشه نمود . زیرا شتاب در کاری اگر زیاد شود ، درصد امکان تصادف با مانع ، بیشتر و هلاکت ناشی از آن سخت تر خواهد بود .  حوادث پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که برخی شخصیت های سیاسی ، علمای دینی ، دانشمندان و انسان های نامدار ، بر اثر پیشی گرفتن از رفتار اعتدالی و افتادن در دام شادی های توهم آلود ــ که نتیجه القاآت شیطنت آمیز خناسان بود ــ از قافله هدایت و ولایت جدا شده ، به کسب محبوبیت نزد دشمنان رضایت دادند و از اجر معنوی زحمات قبلی خویش نیز محروم گشتند .

  یک نظر بگذارید