بايگانی
آخرين نظرات …

  رابطه حجاب و آموزش همگانی

  رابطه حجاب و آموزش همگانی

  نگاه ، منصوره احسان بخش ، اصلاح ۲۷۳ ، دوشنبه ۳۰/۳/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

  در جهان امروز ، اهمیت مسئله آموزش از راههای مختلف و متنوع ، برای همه مردم آشکار و واضح است .

  آموزش صحیح ، می تواند اثرات طولانی مدتی از خود بر جای بگذارد .

  آموزش صحیح ، از میزان خطاها و اشتباهات فردی و اجتماعی می کاهد .

  آموزش صحیح ، مطالب مورد نظر را در ذهن و رفتار اجتماعی افراد ، نهادینه می کند .

  آموزش صحیح ، هزینه های جانبی یک رویداد یا حادثه سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را تا حد زیادی کاهش می دهد .

  آموزش صحیح ، یکی از نیازهای اصلی انسان ها به شمار می رود و برای اقشار مختلف جامعه ، به یک « حق » تبدیل شده است . بدین خاطر در کشورهای غربی به مسئله آموزش نامحسوس ، توجه زیادی شده و می شود .

  حجاب ، به عنوان یک امر بسیار مهم دینی و اجتماعی ، از اموری است که در کشور ما ، در زمینه آموزش درست آن ، کم کاری فراوانی صورت گرفته و در طرف مقابل ، با موانع متعددی نیز روبرو بوده است که یکی از آن ها « سینمای ایران » می باشد . زیرا آنچه را که توسط رسانه های جمعی به شهروندان گفته می شود ، برعکس آن در سینما ، به نمایش گذاشته می شود . با این وضعیت ، انتظار بهبود وضعیت حجاب در جامعه ، امر بیهوده ای است .

  اگر بخواهیم جریان آموزش در داستان حجاب را با مسایلی مانند تبلیغ استفاده از « کمربندی ایمنی » ، صرفه جویی در « مصرف برق و گاز » و تبیین جوانب گوناگون « هدفمندی یارانه ها » مقایسه کنیم ، درمی یابیم که از سوی نهادهای فرهنگی و تصمیم گیرنده ، به مسئله حجاب ظلم زیادی روا داشته شده است .

  کافی است همان مقدار که برای هشدار به پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی بر اثر برداشت بی رویه آب یا معرفی بانک ها ، کار می شود ، در مورد « حجاب » نیز همان گونه کار شود ، آنگاه نتیجه قابل لمس آن آشکار خواهد شد .

  آموزش مسایل مربوط به حجاب  را می توان با ساخت انیمیشن های جذاب و به مقدار زیاد ، انجام و از طریق امواج تلویزیون به خانه های مردم فرستاد بدون آن حساسیت ویژه ای را به دنبال داشته باشد .

  نگاهی به فعالیت مراکز عظیم فیلم سازی در جهان ، نشان می دهد که آنان از سال ها پیش ، جهت صدور عقاید دینی ، سیاسی و اجتماعی خویش ، انیمیشن را به عنوان بهترین ابزار القای مطالب به مخاطبین خود در سراسر دنیا برگزیده اند .

  اینک با توجه به تجارب مفید آنان ، چرا ما نباید از تجربیات دیگران در زمینه آموزش حجاب ، بهره گرفته و آن ها را در جهت اهداف الهی به کار ببریم ؟  

  یک نظر بگذارید