بايگانی
آخرين نظرات …

  تقابل نومیدی و طمع

  تقابل نومیدی و طمع

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۵ ، دوشنبه ۱۳/۴/۱۳۹۰ ، سال ششم .

    

  حضرت علی(ع) :    گاهی نومیدی کامیابی است وقتی که طمع موجب هلاکت باشد .

   آثارالصادقین ، ج ۳۰ ، ص ۲۵ ، ح ۱۱

  یک نظر بگذارید