بايگانی
آخرين نظرات …

  نشانه های مؤمن

  نشانه های مؤمن

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۶ ، دوشنبه ۲۰/۴/۹۰ ، سال ششم .

   

  پیامبر اعظم(ص) :  …[ یکی از نشانه های مومن آن است که ] از روی حق و حقیقت به خدا یقین داشته باشد …

  آثارالصادقین ، ج ۳۰ ، ص ۱۱۶ ، ح ۶۱

   

  یک نظر بگذارید