بايگانی
آخرين نظرات …

نشانه های مؤمن

نشانه های مؤمن

حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۶ ، دوشنبه ۲۰/۴/۹۰ ، سال ششم .

 

پیامبر اعظم(ص) :  …[ یکی از نشانه های مومن آن است که ] از روی حق و حقیقت به خدا یقین داشته باشد …

آثارالصادقین ، ج ۳۰ ، ص ۱۱۶ ، ح ۶۱

 

یک نظر بگذارید