بايگانی
آخرين نظرات …

  زمان ظهور

  زمان ظهور

   مقاله ، سجاد حبیب پور ، اصلاح ۲۷۶ ، دوشنبه ۲۰/۴/۹۰ ، سال ششم .

    

  مسلم است غایب بودن حضرت ولی عصر(عج) از انظار عمومی ، دلایل محکمی دارد و آن دلیل ها تا زمان حال به قوت خود باقی هستند . چون هنوز اجازه ظهور ایشان صادر نشده است . به نظر می رسد ناتوانی عقلی بشر ــ در جوانب مختلف ــ از فهم مسایل دینی و معنوی ، یکی از دلایل غیبت حضرت امام زمان(ع) باشد .

  بنابراین زمان ظهور نه مشخص است و نه کسی می تواند با تمسک به « خواب دیدن » و… ، زمان دقیق یا حتی حدسی را معین کند . زیرا تا تحقق برخی نشانه های بیان شده در روایات ، زمان زیادی باقی است یا حداقل در زمان ما ، صورت خارجی نیافته است .

  در جهان امروز ، شیوه حکومت قدرت های غربی این است که با روش های محسوس و نامحسوس ، سعی در جلوگیری از رشد عقلی بشر دارند و با تمام توان می کوشند تا مردم جهان را به سوی اموری سوق دهند که سبب پذیرش برتری بی چون و چرای آنان باشد . 

  آن ها با شیوه های گوناگون در حال پیاده کرد چنین طرح هایی هستند که یکی از آن ها ، تبلیغ فساد اخلاقی از راه برقراری ارتباط های نامشروع  می باشد .

  راه دیگر ، سرگرم کردن شهروندان به انواع ورزش های متنوع و هزاران ساعت تبلیغات مستمر و ایجاد جنجال های مختلف در میادین ورزشی است تا میلیون ها نفر از مردم و بخصوص جوانان از طریق رسانه ها مشغول دیدن و شنیدن داستان هایی پیرامون فوتبال و… شوند و ساعت ها هم به تجزیه و تحلیل خبرها و هواداری از این و آن ، سرگرم شوند .

  در حالی که اگر انسان ها همین مقدار زمان را صرف آموختن مسایل معنوی و کسب آگاهی در زمینه اعتقادات می کردند ، می توانستند وضعیت زندگی خود را به بهترین شکل ، تغییر دهند و به پیشرفت های شگرفی دست یابند .

  همه تلاش های یاد شده ، برای آن است که انسان امروزی ، هر چه بیشتر از خداوند و ادیان الهی دور شده و به سوی آنچه غرب می خواهد روی آورده و آن را به عنوان خدای خود انتخاب کند و به « بت پرستی نوین » مشغول گردند .

  راه سوم ، طرح و نشر نظریات و مکتب های انحرافی ، گمراه کننده و به ظاهر علمی ــ مانند : کمونیسم ، مارکسیسم ، اومانیسم ، لیبرالیسم ، ناسیونالیزم ، پان ایرانیزم ، پان ترکیزم ، پان عربیسم و… ــ است که به وسیله آن مردم را به امور سطحی سرگرم نموده و از پرداختن به مسایل مهمتر بازدارند . زیرا اگر ملت های جهان به درستی رشد نمایند ، دیگر کسی به خواسته های ابرقدرت ها تن در نخواهد داد .

  ظهور مهدی موعود ، به عنوان آخرین امام معصوم ، رهبر الهی و آزادی بخش مستضعفان گیتی