بايگانی
آخرين نظرات …

  آرشیو نویسنده

  هنر تولید ثروت

  هنر تولید ثروت          

  نکته ، سید رضا اسحاقی ، اصلاح ۲۱۲ ، دوشنبه ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ ، سال چهارم .

   

  تولید ثروت ، به سبب ویژگی های خاصی که دارد ، کاری سهل و ممتنع است . ادامه مطلب »

  هنر دیدن فرصت ها

  هنر دیدن فرصت ها          

  نکته ، سید رضا اسحاقی ، اصلاح ۲۱۱ ، دوشنبه ۳/۱۲/۱۳۸۸ ، سال چهارم .

   

  فرصت ها ، اتفاقاتی هستند که می توانند زندگی شما را دچار تغییرات مثبت و سازنده نمایند . ادامه مطلب »