بايگانی
آخرين نظرات …

آرشیو مطالب در دسته بندی ‘دين پژوهي’

وجود پروردگار را حس کنیم

وجود پروردگار را حس کنیم

دین پژوهی ، سید عبدالباقی اسحاقی ، اصلاح ۲۴۸ ، دوشنبه ۸/۹/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

 

پروردگار ، آفریننده ی جهان هستی ، و اداره کننده ی بدون رقیب آن است . او در این مسیر ، شریک ، همراه ، یاور و همانندی را نمی پذیرد . ادامه مطلب »

شناخت پروردگار

شناخت پروردگار

دین پژوهی ، سیدعبدالباقی اسحاقی ، اصلاح ۲۴۶ ، دوشنبه ۲۴/۸/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

 

در بحث گذشته پیرامون معنای شناخت و انواع آن ، مطالبی بیان گردید . در این بخش ، به مسئله « شناخت پروردگار » می پردازیم . ادامه مطلب »

انواع شناخت

انواع شناخت

دین پژوهی ، سیدعبدالباقی اسحاقی ، اصلاح ۲۴۵ ، دوشنبه ۱۸/۸/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

 

هنگامی که می خواهیم در باره « مفهومی » قضاوت کنیم یا آن را به عنوان « عقیده خویش » بپذیریم ، باید قبل از هر اقدامی ، نسبت به آن « شناخت » به دست آوریم . ادامه مطلب »

رفتار انسانی در سایه دین

رفتار انسانی در سایه دین

دین پژوهی ، سید عبدالباقی اسحاقی ، بخش سوم ، اصلاح ۲۴۴ ، دوشنبه ۱۰/۸/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

 

رفتار انسانی صحیح ، در سایه اعتقاد به دین شکل می گیرد . بدین خاطر ابتدا باید نسبت به شناخت دین الهی اقدام کرد . ادامه مطلب »

پژوهش پیرامون دین

پژوهش پیرامون دین

دین پژوهی ، سید عبدالباقی اسحاقی ، بخش دوم ، اصلاح ۲۴۳ ، دوشنبه ۳/۸/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

 

انسان به دلیل حس کنجکاوی ، در جستجوی دین است . کنجکاوی ، ویژگی خاصی است که در باطن هر یک از افراد آدمی قرار دارد و از آن ، به « فطرت » تعبیر می شود . خصوصیت یاد شده ، تا پایان عمر وی ، با او همراه است .

ادامه مطلب »

دین

دین

دین پژوهی ، بخش اول ، سید عبدالباقی اسحاقی ، اصلاح ۲۴۲ ، دوشنبه ۲۶/۶/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

 

انسان ، بیش از آن که پدیده ای جسمانی و مادی باشد ، موجودی روحانی است که کشش وی به سوی معنویت ، بسیار افزون تر از مقداری است که در تصور خودش می گنجد . زیرا آنچه که به انسانیت او معنا می دهد و در طول سال های زندگی ، شخصیتش را دچار تحول مثبت می نماید  ، معنویت است .

ادامه مطلب »

تعریف دین

تعریف دین

دین پژوهی ، سیدعبدالباقی اسحاقی ، اصلاح ۵۶ .

جوان و دین . تعریف دین

دین ، یک واژه ی عربی است که از نظر تعریف لغوی ، به « جزا ، آیین(قانون) ، عادت ، عبادت و اطاعت » معنا شده است .  قرآن کریم نیز کلمه ی « دین » را در معانی بالا ، مورد استفاده قرار داده است مانند : ادامه مطلب »

شناخت دین

شناخت دین

دین پژوهی ، سیدعبدالباقی اسحاقی ، اصلاح ۵۵ .

جوان و دین . بخش دوم : شناخت دین

انسان ، به عنوان یک موجود صاحب اندیشه ، اراده و اختیار ، ناگزیر از برگزیدن یک « دین » برای پیشرفت و ساماندهی امور معنوی و مادی زندگی خویش است . پذیرش یک دین ، با قبول مجموعه ی کامل اعتقادات و دستورات آن ، همراه است . ادامه مطلب »

جایگاه دین

جایگاه دین

دین پژوهی ، سیدعبدالباقی اسحاقی ، اصلاح ۵۴ ، یکشنبه ۲۶/۹/۱۳۸۵ .

جوان و دین . بخش اول : جایگاه دین .

انسان پدیده ای ترکیب شده از دو عنصر اصلی به نام « روح » و « جسم » است .  پروردگار متعال برای تحقق یک هدف مهم ، آدمی را با تدبیر ویژه ای آفرید . آن هدف عبارت است از :  کامل نمودن شخصیت انسان در مسیر حرکت به سوی جهان ابدی و قرار دادن او در میدان جاذبه ی تکاملی الهی . ادامه مطلب »