بايگانی
آخرين نظرات …

  آرشیو مطالب در دسته بندی ‘شعر’

  مستی پرواز

  مستی پرواز

  شعر  ، منصور ایمانی ، اصلاح ۲۷۶ ، دوشنبه ۲۰/۴/۹۰ ، سال ششم .

   

  کاش که چوپان شما می شدیم      

  ریزه خور خوان شما می شدیم ادامه مطلب »

  اشک دیده

  اشک دیده   

  شعر طنز ، نادر مهدی پور ، اصلاح ۲۷۶ ، دوشنبه ۲۰/۴/۹۰ ، سال ششم .

   

   شب و روز اشک از دیده روان است

  که چشم بنده یک قطره چکان است ادامه مطلب »

  روزگار

  روزگار

  شعر ، منصور ایمانی ، اصلاح ۲۷۵ ، دوشنبه ۱۳/۴/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

  وقتی که دل بی قرار است با سرخ و سبزم چه کار است

  از حال و روزم مپرسید ، روز و شبی بر قرار است ادامه مطلب »

  هوای اسکناس

  هوای اسکناس   

  شعر طنز ، نادر مهدی پور ، اصلاح ۲۷۵ ، دوشنبه ۱۳/۴/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

  دوستان باشد مرا در سر هوای اسکناس

  جان بی مقدار ما باشد فدای اسکناس ادامه مطلب »

  گمشده

  گمشده

  شعر ، منصور ایمانی ، اصلاح ۲۷۲ ، دوشنبه ۲۳/۳/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

  آی رفیقان خاکی !

  آی چشمهای افتاده از حیا ، ادامه مطلب »

  موجر و مستاجر

  موجر و مستاجر

  شعر طنز ، نادر مهدی پور ، اصلاح ۲۷۴ ، دوشنبه ۶/۴/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

   موجری مستاجرش دید و سر راهش گرفت

  گفت مستاجر که ما را قوت پیکار نیست ادامه مطلب »

  سوغاتی دیروز

  شعر ، منصور ایمانی ، اصلاح ۲۷۴ ، دوشنبه ۶/۴/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

  زیر باران یاد کن از این غریب                    

  این غریب بی ستاره بی شکیب ادامه مطلب »

  خنده درمانی

  خنده درمانی  

  شعر فارسی ، طنز ، نادر مهدی پور ، اصلاح ۱۹۰ ، دوشنبه ۲۳/۶/۱۳۸۸ ، سال چهارم .

   

  بیا از جان و دل رو کن به سوی خنده درمانی

  وگرنه غصه و غم را نباشد حد و پایانی ادامه مطلب »

  در رثای حسین(ع)

  در رثای حسین(ع)  

   شعر فارسی ، نادر مهدی پور ، اصلاح ۲۵۰ ، دوشنبه ۲۲/۹/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

   

  امشب از مهتاب ماتم می چکد

  از زمین و آسمان غم می چکد ادامه مطلب »

  آقای وکیل !

  آقای وکیل !

  شعر فارسی ، نادر مهدی پور ، اصلاح ۱۸۴ ، دوشنبه ۱۲/۵/۱۳۸۸ ، سال چهارم .

   

  با سلامی گرم و آتشبار ، آقای وکیل

  خرده عرضی است با سرکار ، آقای وکیل ادامه مطلب »