بايگانی
آخرين نظرات …

آرشیو مطالب در دسته بندی ‘پاسخ به شبهات’

چرا شیعه از مذهب اهل سنت پیروی نمی کند؟

چرا شیعه از مذهب اهل سنت پیروی نمی کند؟

پاسخ به شبهات ، بخش چهاردهم . قسمت سوم ، محمد یوسف عظیم دخت ، اصلاح ۲۷۲ ، دوشنبه ۲۳/۳/۱۳۹۰ ، سال ششم .

 

در مبحث گذشته ، نسب پیامبر و جایگاه حضرت علی(ع) در پیشگاه پیامبر اعظم(ص) ، نکاتی مطرح گردید که اینک به ادامه آن ها می پردازیم : ادامه مطلب »

چرا شیعه از مذهب اهل سنت پیروی نمی کند؟

چرا شیعه از مذهب اهل سنت پیروی نمی کند؟

 

پاسخ به شبهات ، محمد یوسف عظیم دخت ، بخش چهاردهم ، قسمت دوم ، اصلاح ۲۷۱ ، دوشنبه ۹/۳/۱۳۹۰ ، سال ششم .

 

 در قسمت اول این بحث ، مطالبی پیرامون نسب و نژاد در قرآن مجید ، اهمیت نسب شناسی در گذشته و نیز علم ژنتیک ، بیان گردید و اینک به قسمت دوم می پردازیم : ادامه مطلب »

چرا شیعه از مذهب اهل سنت پیروی نمی کند؟

چرا شیعه از مذهب اهل سنت پیروی نمی کند؟

پاسخ به شبهات ، محمد یوسف عظیم دخت ، بخش چهاردهم ، قسمت اول ، اصلاح ۲۷۰ ، دوشنبه ۲/۳/۱۳۹۰ ، سال ششم

 

پرسش :  چه صفاتی در امیرمؤمنان حضرت علی(ع) وجود دارد که ایشان را از سایر صحابه متمایز و برتر می کند؟َ ادامه مطلب »

چرا مذهب شیعه از اهل سنت پیروی نمی‌کند؟ . بخش سیزدهم

چرا مذهب شیعه از اهل سنت پیروی نمی‌کند؟

پاسخ به شبهات ، محمدیوسف عظیم دخت ، اصلاح ۲۶۵ ، دوشنبه ۲۹/۱/۱۳۹۰ ، سال پنجم .

 

پرسش :  چه صفاتی در امیرمومنان(ع) وجود دارد که او را از دیگر صحابه ، متمایز می کند؟ ادامه مطلب »

چرا مذهب شیعه از اهل سنت پیروی نمی‌کند؟

چرا مذهب شیعه از اهل سنت پیروی نمی‌کند؟

پاسخ به شبهات ، بخش دوازدهم ، محمدیوسف عظیم دخت ، اصلاح ۲۶۱ ، دوشنبه ۹/۱۲/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

 

پرسش : چه صفاتی در امیرمؤمنان(ع) وجود دارد که او را از دیگر صحابه متمایز می‌کند؟ ادامه مطلب »

چرا مذهب شیعه از اهل سنت پیروی نمی‌کند؟

چرا مذهب شیعه از اهل سنت پیروی نمی‌کند؟

پاسخ به شبهات ، بخش یازدهم ، محمد یوسف عظیم دخت ، اصلاح ۲۵۹ ، دوشنبه ۲۵/۱۱/۸۹ ، سال پنجم .

 

پرسش : چه صفاتی در امیرمؤمنان(ع) وجود دارد که او را از دیگر صحابه متمایز می‌کند؟ ادامه مطلب »

چرا مذهب شیعه از اهل سنت پیروی نمی‌کند؟

چرا مذهب شیعه از اهل سنت پیروی نمی‌کند؟

 

پاسخ به شبهات ، بخش دهم ، محمد یوسف عظیم دخت ، اصلاح ۲۵۴ ، دوشنبه ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

 

پرسش :  چه صفاتی در امیرمومنان وجود دارد که او را از دیگر صحابه متمایز می‌کند؟

ادامه مطلب »

چرا مذهب شیعه از اهل سنت پیروی نمی‌کند؟

چرا مذهب شیعه از اهل سنت پیروی نمی‌کند؟

پاسخ به شبهات ، محمد یوسف عظیم دخت ، بخش نهم ، اصلاح ۲۵۰ ، دوشنبه ۲۲/۹/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

 

یکی دیگر از ویژگی هایی که به درستی به امیرمؤمنان علی(ع) نسبت داده شده ، سخاوت بی مانند آن حضرت است .  

برای اینکه افراد در جوامع گوناگون بتوانند در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کنند و از کنار هم بودن لذت ببرند و زندگی را به کام یکدیگر شیرین کرده  از تلخی‌های موجود بکاهند ، به محبت نیاز دارند . ادامه مطلب »

چرا شیعه از مذاهب اهل سنت پیروی نمی کند؟

چرا شیعه از مذاهب اهل سنت پیروی نمی کند؟

 پاسخ به شبهات ، بخش هفتم ، محمدیوسف عظیم دخت ، اصلاح ۲۴۲ ، دوشنبه ۲۶/۶/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

 

 پرسش :       چه صفاتی در امیر المؤمنین(ع) وجود دارد که او را از دیگر صحابه ، ممتاز و برتر می کند؟ ادامه مطلب »

چرا شیعه از مذهب اهل سنت پیروی نمی کند؟ . بخش ششم .

چرا شیعه از مذهب اهل سنت پیروی نمی کند؟

پاسخ به شبهات ، بخش ششم ، محمد یوسف عظیم دخت ، اصلاح ۲۴۰ ، دوشنبه ۱۲/۷/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

پرسش :   چه صفاتی در امیر مؤمنان علی(ع) وجود دارد که او را از دیگر صحابه ممتاز و برتر می کند؟ ادامه مطلب »