بايگانی
آخرين نظرات …

  آرشیو مطالب در دسته بندی ‘حدیث هفته’

  نشانه های مؤمن

  نشانه های مؤمن

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۶ ، دوشنبه ۲۰/۴/۹۰ ، سال ششم .

   

  پیامبر اعظم(ص) :  …[ یکی از نشانه های مومن آن است که ] از روی حق و حقیقت به خدا یقین داشته باشد …

  آثارالصادقین ، ج ۳۰ ، ص ۱۱۶ ، ح ۶۱

   

  تقابل نومیدی و طمع

  تقابل نومیدی و طمع

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۵ ، دوشنبه ۱۳/۴/۱۳۹۰ ، سال ششم .

    

  حضرت علی(ع) :    گاهی نومیدی کامیابی است وقتی که طمع موجب هلاکت باشد .

   آثارالصادقین ، ج ۳۰ ، ص ۲۵ ، ح ۱۱