بايگانی
آخرين نظرات …

آرشیو مطالب در دسته بندی ‘حدیث هفته’

نشانه های مؤمن

نشانه های مؤمن

حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۶ ، دوشنبه ۲۰/۴/۹۰ ، سال ششم .

 

پیامبر اعظم(ص) :  …[ یکی از نشانه های مومن آن است که ] از روی حق و حقیقت به خدا یقین داشته باشد …

آثارالصادقین ، ج ۳۰ ، ص ۱۱۶ ، ح ۶۱

 

تقابل نومیدی و طمع

تقابل نومیدی و طمع

حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۵ ، دوشنبه ۱۳/۴/۱۳۹۰ ، سال ششم .

  

حضرت علی(ع) :    گاهی نومیدی کامیابی است وقتی که طمع موجب هلاکت باشد .

 آثارالصادقین ، ج ۳۰ ، ص ۲۵ ، ح ۱۱

نتیجه شکیبایی در زندگی

نتیجه شکیبایی در زندگی

حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۴ ، دوشنبه ۶/۴/۱۳۹۰ ، سال ششم .

 

پیامبر اعظم(ص) :    کسی که در زندگی با درنگ و شکیب رفتار کند ، به آن چه آرزو می کند خواهد رسید .

نهج الفصاحه ، ص ۵۰۷ ، ح ۲۷۷۳

 

پذیرش عذر دیگران

پذیرش عذر دیگران

حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۳ ، دوشنبه ۳۰/۳/۹۱۳۹۰ ، سال ششم .

 

 پیامبر اعظم(ص) :     کسی که عذر پوزش و پوزشخواهی را ــ خواه راست باشد یا دروغ ــ نپذیرد به شفاعت من نایل نمی گردد .

 نهج الفصاحه ، ص ۵۰۵ ، ح ۲۷۵۷

همت و انسان

همت و انسان

حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۰ ، دوشنبه ۲/۳/۱۳۹۰ ، سال ششم

 

 حضرت علی(ع) :    انسان ، وابسته به همت خود می باشد .

آثارالصادقین ، ج ۲۸ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۵

 

تفاوت میان همت بی خردان و دانشمندان

 تفاوت میان همت بی خردان و دانشمندان

حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۹ ، دوشنبه ۲۶/۲/۱۳۹۰ ، سال ششم .

 

حضرت علی(ع) :  همت افراد بی خرد ، روایت کردن است ، و همت علماء و دانشمندان ، فهمیدن است .

 آثارالصادقین ، ج ۲۸ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۶

ادب نشانه خرد است

ادب نشانه خرد است

حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۷ ، دوشنبه ۱۹/۲/۱۳۹۰ ، سال ششم .

 

پیامبر اعظم(ص) :  کسی که ادب و فرهنگ ندارد ، خرد ندارد .

نهج الفصاحه ، ص ۵۴۷، ح ۳۰۶۱

 

رابطه اندوه و پیری

رابطه اندوه و پیری

حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۷ ، دوشنبه ۱۲/۲/۹۰ . آغاز سال ششم انتشار

  

حضرت علی(ع) :   اندوه ، یک نیمه پیری است ، و تندرستی ، یک نیمه غنیمت[موفقیت] است .

آثارالصادقین ، ج ۲۸، ص ۳۲۴، ح ۴

رابطه امانت و ایمان

رابطه امانت و ایمان

حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۶ ، دوشنبه ۵/۲/۱۳۹۰ ، سال پنجم .

 

پیامبر اعظم(ص) :  آن کسی که از ویژگی « امانت » بی بهره است ، ایمان ندارد .

نهج الفصاح ، ص ۴۵۶ ، ح ۲۴۲۸

  

نخریدن هنگام نداشتن پول

نخریدن هنگام نداشتن پول

حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۵ ، دوشنبه ۲۹/۱/۹۰ ، سال پنجم .

 

پیامبر اعظم(ص) :  من ، چیزی که بهای آن نزدم نباشد ، نمی خرم .                  

نهج الفصاح ، ص ۴۵۶ ، ح ۲۴۲۷