بايگانی
آخرين نظرات …

  آرشیو مطالب در دسته بندی ‘حدیث هفته’

  نشانه های مؤمن

  نشانه های مؤمن

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۶ ، دوشنبه ۲۰/۴/۹۰ ، سال ششم .

   

  پیامبر اعظم(ص) :  …[ یکی از نشانه های مومن آن است که ] از روی حق و حقیقت به خدا یقین داشته باشد …

  آثارالصادقین ، ج ۳۰ ، ص ۱۱۶ ، ح ۶۱

   

  تقابل نومیدی و طمع

  تقابل نومیدی و طمع

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۵ ، دوشنبه ۱۳/۴/۱۳۹۰ ، سال ششم .

    

  حضرت علی(ع) :    گاهی نومیدی کامیابی است وقتی که طمع موجب هلاکت باشد .

   آثارالصادقین ، ج ۳۰ ، ص ۲۵ ، ح ۱۱

  نتیجه شکیبایی در زندگی

  نتیجه شکیبایی در زندگی

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۴ ، دوشنبه ۶/۴/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

  پیامبر اعظم(ص) :    کسی که در زندگی با درنگ و شکیب رفتار کند ، به آن چه آرزو می کند خواهد رسید .

  نهج الفصاحه ، ص ۵۰۷ ، ح ۲۷۷۳

   

  پذیرش عذر دیگران

  پذیرش عذر دیگران

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۳ ، دوشنبه ۳۰/۳/۹۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

   پیامبر اعظم(ص) :     کسی که عذر پوزش و پوزشخواهی را ــ خواه راست باشد یا دروغ ــ نپذیرد به شفاعت من نایل نمی گردد .

   نهج الفصاحه ، ص ۵۰۵ ، ح ۲۷۵۷

  همت و انسان

  همت و انسان

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۷۰ ، دوشنبه ۲/۳/۱۳۹۰ ، سال ششم

   

   حضرت علی(ع) :    انسان ، وابسته به همت خود می باشد .

  آثارالصادقین ، ج ۲۸ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۵

   

  تفاوت میان همت بی خردان و دانشمندان

   تفاوت میان همت بی خردان و دانشمندان

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۹ ، دوشنبه ۲۶/۲/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

  حضرت علی(ع) :  همت افراد بی خرد ، روایت کردن است ، و همت علماء و دانشمندان ، فهمیدن است .

   آثارالصادقین ، ج ۲۸ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۶

  ادب نشانه خرد است

  ادب نشانه خرد است

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۷ ، دوشنبه ۱۹/۲/۱۳۹۰ ، سال ششم .

   

  پیامبر اعظم(ص) :  کسی که ادب و فرهنگ ندارد ، خرد ندارد .

  نهج الفصاحه ، ص ۵۴۷، ح ۳۰۶۱

   

  رابطه اندوه و پیری

  رابطه اندوه و پیری

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۷ ، دوشنبه ۱۲/۲/۹۰ . آغاز سال ششم انتشار

    

  حضرت علی(ع) :   اندوه ، یک نیمه پیری است ، و تندرستی ، یک نیمه غنیمت[موفقیت] است .

  آثارالصادقین ، ج ۲۸، ص ۳۲۴، ح ۴

  رابطه امانت و ایمان

  رابطه امانت و ایمان

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۶ ، دوشنبه ۵/۲/۱۳۹۰ ، سال پنجم .

   

  پیامبر اعظم(ص) :  آن کسی که از ویژگی « امانت » بی بهره است ، ایمان ندارد .

  نهج الفصاح ، ص ۴۵۶ ، ح ۲۴۲۸

    

  نخریدن هنگام نداشتن پول

  نخریدن هنگام نداشتن پول

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۵ ، دوشنبه ۲۹/۱/۹۰ ، سال پنجم .

   

  پیامبر اعظم(ص) :  من ، چیزی که بهای آن نزدم نباشد ، نمی خرم .                  

  نهج الفصاح ، ص ۴۵۶ ، ح ۲۴۲۷