بايگانی
آخرين نظرات …

  آرشیو مطالب در دسته بندی ‘حدیث هفته’

  عدم شایستگی انسان مسخره برای دوستی

  عدم شایستگی انسان مسخره برای دوستی

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۴ ، دوشنبه ۲۲/۱/۱۳۹۰ ، سال پنجم .

    

  حضرت امام صادق(ع) :

  کسی که مردم را مسخره می کند ، قابل اطمینان نیست که در ادعای دوستی ، راستگو باشد .

  آثارالصادقین، ج ۲۸، ص۲۴۶، ح۹

  زیان حشیش و بنگ

  زیان حشیش و بنگ

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۳ ، دوشنبه ۲۳/۱۲/۸۹ ، سال پنجم

   

  پیامبر اعظم(ص) :  هر کس بنگ و حشیش بخورد ، همچنان است که کعبه معظمه را ویران کرده باشد .

   آثارالصادقین، ج ۲۸، ص۱۴۷، ح۲۰ 

  زیان های شراب خواری

  زیان های شراب خواری

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۲ ، دوشنبه ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ ، سال پنجم

   

  پیامبر اعظم(ص) :

  هنگامی که انسان شرابخواری کرد ، خداوند پرده اش را پاره می کند و شیطان ، یار و گوش و چشم او می گردد ، و وی را به سوی هر بدی می راند و از هر خوبی ، باز می دارد .

   نهج الفصاحه ، ص ۴۳۴ ، ح ۲۲۹۱

  چهار دشمن انسان مؤمن

  چهار دشمن انسان مؤمن

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۱ ، دوشنبه ۹/۱۲/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

   

   پیامبر اعظم(ص) :

  پیامبر اعظم(ص) :  انسان باایمان ، دارای چهار دشمن است :  مؤمنی که بر او حسد می ورزد . منافقی که با او دشمنی می کند . شیطانی که او را به بیراهه می برد ، و کافری که با او پیکار می کند .

  نهج الفصاحه ، ص ۴۳۱، ح ۲۲۷۵

  لعنت خداوند بر مردهای زن نما

  لعنت خداوند بر مردهای زن نما

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۶۰ ، دوشنبه ۲/۱۲/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

   

  پیامبر اعظم(ص) :  خداوند ، مردی را که لباس زنان را بر تن می کند ، و زنی که لباس مردان را می پوشد ، لعنت کرده است .

  نهج الفصاحه ، ص ۴۲۵ ، ح ۲۳۳۲

  پیامبر(ص) و لعنت خداوند بر رشوه خوار

  پیامبر(ص) و لعنت خداوند بر رشوه خوار

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۵۹ ، دوشنبه ۲۵/۱۱/۸۹ ، سال پنجم .

   

   پیامبر اعظم(ص) :  خداوند ، رشوه دهنده ، رشوه گیرنده و واسطه میان آن دو را لعنت کرده است .

  نهج الفصاحه، ص۴۲۵، ح  ۲۲۳۰

  پیامبر(ص) و لعنت بر شرابخوار

  پیامبر(ص) و لعنت بر شرابخوار

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۵۸ ، دوشنبه ۱۸/۱۱/۸۹ ، سال پنجم .

   

   پیامبر اعظم(ص) :  پیامبر اعظم(ص) فرمود :  خداوند ، شراب ، نوشنده ی شراب ، ساقی ،  فروشنده ، خریدار ، تولید کننده ، حمل کننده ، و خورنده ی بهای آن را لعنت کرده است .

  نهج الفصاحه، ص۴۲۴ ، ح  ۲۲۲۹

  پیامبر(ص) و اهمیت مشاوره

  پیامبر(ص) و اهمیت مشاوره

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۵۶ ، دوشنبه ۴/۱۱/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

   

  پیامبر اعظم(ص) :   هرگز انسان پس از مشاوره ی درست ، تباه نمی گردد .

   نهج الفصاحه ، ص ۴۳۵  ، ح ۲۲۹۶

   

  پیامبر(ص) و ارزش سخن پاک

  پیامبر(ص) و ارزش سخن پاک

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۵۵ ، دوشنبه  ۲۷/۱۰/۱۳۸۹، سال پنجم .

   

  پیامبر اعظم(ص) :  سخن پاک و پاکیزه ، دهش و صدقه است .

  نهج الفصاحه ، ص ۴۱۷  ، ح ۲۱۹۶

  پیامبر(ص) و کلیدهای بهشت

  پیامبر(ص) و کلیدهای بهشت

  حدیث هفته ، اصلاح ۲۵۴ ، دوشنبه ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

   

   پیامبر اعظم(ص) :    شمشیرهای ستم ستیز و عدالت خواه ، کلیدهای بهشت هستند .

  نهج الفصاحه ، ص ۳۴۲  ، ح ۱۷۸۷