بايگانی
آخرين نظرات …

  آرشیو مطالب در دسته بندی ‘کودکان’

  حضرت ایوب . روزگار نعمت

  حضرت ایوب . روزگارنعمت

  داستان های قرآن مجید ، بخش بیست و هشتم ، اصلاح ۲۲۸ ، دوشنبه ۲۱/۴/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

  حضرت ایوب با مقام پیغمبری ، دین ابراهیم را ترویج می کرد. کار ایوب ، کشاورزی و دامپروری بود . خداوند به او برکت و نعمت بسیارداده بود ؛ مزرعه های سرسبز ، گاو و گوسفند فراوان ، کشتی ، باغ ، خانه ، فرزندان خوب و هر چه را که مردم آرزو دارند. ادامه مطلب »

  ابراهیم و بنای کعبه

  ابراهیم و بنای کعبه

  کودکان . داستان های قرآن مجید .بخش بیست و هفتم .  اصلاح ۲۲۷ . دوشنبه ۱۴/۴/۱۳۸۹ . سال پنجم .

  سال ها گذشت و اسماعیل و اسحاق بزرگ شدند و در اطراف مکه ، گروهی گرد آمده بودند که خدای ابراهیم را می پرستیدند. آنگاه ابراهیم از طرف خدا مامور شد که خانه ی کعبه را بسازد تا در روی زمین خانه ای مبارک باشد و همه ی خداپرستان برای زیارت در روز معین از همه جا ، رو به آن بیاورند و از حال یکدیگر آگاه باشند.

  ادامه مطلب »