بايگانی
آخرين نظرات …

  آرشیو مطالب در دسته بندی ‘کودکان’

  ابراهیم در آتش

  ابراهیم در آتش

  داستان های قرآن مجید ، بخش بیست و سوم ، اصلاح شماره ۲۲۳ ، دوشنبه ۱۷/۳/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

  جمعیت درغلغله و هلهله بود و کاهن که سعی می کرد آنها را آرام کند گفت : « ملاحظه فرمودید ، [ابراهیم] هنوز هم پشیمان نیست . اینک این آتش ، مجازات کسی است که به بت ایمان ندارد و خیال می کند آتش گلستان است » .

  آن وقت به ماموران منجنیق ، دستورداد منجنیق را سرنگون کنند . همین که منجنیق حرکت کرد ، ابراهیم با روح آرام و مطمئن گفت : « ای خدای بزرگ ، به تو پناه می برم و از تو یاری می خواهم » .

   منجنیق را در آتش خواباندند و ابراهیم را در میان دود و شعله های آتش رها کردند . در این لحظه از جانب خداوند به آتش فرمان رسید که : « ای آتش ، بر ابراهیم سرد و سلامت باش » . همین که ابراهیم در آتش فرود آمد ، فریاد جمعیت بلند شد . اغلب ، تصورمی کردند از ابراهیم ، جز خاکستری در میان خاکستر چوب ها و هیزم ها باقی نمی ماند و از دور آتش پراکنده شدند. ولی آتش ، بندهایی را که ابراهیم به آن بسته شده بود سوزانید و ابراهیم را آزاد کرد . حرارت آتش ، بر بدن ابراهیم اثر نکرد و آتش بر او گلستان شد .

  وقتی شعله های آتش فرو نشست ، ابراهیم ، صحیح و سالم از میان آتش برآمد و باز مردم را به پرستش خدا دعوت کرد . اما نمرود به مردم اعلان کرده بود که ابراهیم تمام شد و بعد از این هر کس نام ابراهیم را به زبان بیاورد ، سزایش آتش است . این بود که مردم از ترسشان به ابراهیم نزدیک نمی شدند وعده ای هم که ایمان آورده بودند ، ایمان خود را پنهان می داشتند .

  نویسنده :  مهدی آذر یزدی ، قصه های خوب برای بچه های خوب ، جلد اول .   

  بازنویسی :   سیده مطهره گلمیرزاده