بايگانی
آخرين نظرات …

  نوشته های با برچسب ‘آيت الله احسان بخش. مرد ميدان هاي دشوار .’

  به یاد آیت الله احسان بخش و حضور فعال او در لحظات دشوار

  به یاد آیت الله احسان بخش و حضور فعال او در لحظات دشوار

  نگاه ، منصوره احسان بخش ، اصلاح ۲۶۱ ، دوشنبه ۹/۱۲/۱۳۸۹ ، سال پنجم .

   

  پدرم ــ شهید آیت الله احسان بخش (ره) ــ مرد میدان های دشوار بود و همیشه دوست داشت در چنین زمان هایی بار مسئولیت ها را تنها خود بر دوش بکشد ادامه مطلب »