بايگانی
آخرين نظرات …

  نوشته های با برچسب ‘خانه مطبوعات . اهميت .’

  خانه مطبوعات گیلان و اهمیت آن

  خانه مطبوعات گیلان و اهمیت آن

  یادداشت ، مدیر مسئول ، اصلاح ۲۶۲ ، دوشنبه ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ ، سال پنجم

   

  خانه مطبوعات گیلان ، مؤسسه ای مردم نهاد است که هیئت مدیره آن با آرای مستقیم اعضاء ، انتخاب می شوند . ادامه مطلب »