بايگانی
آخرين نظرات …

  نوشته های با برچسب ‘كندن . نان و آبدار . پزشكان .’

  ما همچنان در حال کندن هستیم !

  ما همچنان در حال کندن هستیم !

  طنز ، بخش دوم ، امید حقگو ، اصلاح ۲۵۹ ، دوشنبه ۲۵/۱۱/۸۹ ، سال پنجم .

   

  شغل ما ، نان و آبدار است مانند شغل بعضی ــ و تقریبا گروهی از ــ پزشکان عزیز . ادامه مطلب »